Els De Vos

​Learning is not just about acquiring knowledge; it is about learning, unlearning and relearning

Els is voorzitter van de onderwijscommissie van de opleiding interieurarchitectuur. In haar doctoraat onderzocht ze de woonvoorlichting in Vlaanderen vanuit een gender- en klassenperspectief. In de lessen Wooncultuur neemt ze je mee naar de binnen- en buitenruimten van de woning om te begrijpen waarom mensen wonen op de manier zoals ze dat doen. Zowel culturele, sociale, gender, religieuze, technische en politieke elementen spelen daar een rol in. Vanuit haar opleiding als ingenieur-architecte en ruimtelijke planner, is ze geïnteresseerd in de sociale dimensie van ruimte: van stoel tot stad. Die dimensie komt sterk tot uiting in haar keuzevak Architecture, Modernity and Globalisation (master) waarbij ze focust op de dialoog tussen het modernisme en de niet-Westerse architectuur.

Els De Vos en de praktijk

Els cureerde diverse tentoonstellingen, zoals Wonen in Kleur, Wonen in Diversiteit en Female Symbols and Urban Space. Bij de Universitaire Pers Leuven verscheen een commerciële versie van haar doctoraat: Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig. Daarnaast is ze co-editor van enkele boeken bij de Universitaire Pers Antwerpen. Haar onderzoek situeert zich op het snijveld van naoorlogse interieur- en architectuur, genderstudies, sociale geschiedenis, antropologie en publieke ruimte. Ze is workgroupleader van de COSTactie Middle Class Mass Housing in Europe. De Vos maakt deel uit van de redactieraad van het nieuwe open source wetenschappelijk tijdschrift Inner – The interior architecture magazine.

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina van Els De Vos
els.devos@uantwerpen.be