Nathalie Vallet

Om multidisciplinaire competenties aan te leren heb je een enthousiast multidisciplinair docentenkorps nodig met een open geest

Nathalie heeft Toegepaste Economische Wetenschappen gestudeerd aan de UAntwerpen (FBE). Na haar studies heeft ze in dezelfde discipline een doctoraat behaald aan de Universiteit Neyenrode (Utrecht, Nederland). Binnen economie is ze gespecialiseerd in het vakgebied Organizational Behavior (OB), meer bepaald in het onderzoeken en oplossen van complexe strategische beleidsvraagstukken of zogenaamde ‘wicked problems’ van publieke (o.a. lokale besturen, openbare bibliotheken, politie en justitie) en social profit organisaties (o.a. Sociale en Solidaire Economie organisaties, vakorganisaties). Hierbij maakt ze gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden, meer bepaald van de methode van ‘Grounded Theory’ (GT). Deze methodologie past ze zowel toe op wetenschappelijk onderzoek, beleidsondersteunend onderzoek en adviesonderzoek.

Nathalie Vallet en de praktijk

In de opleiding interieurarchitectuur van FOW, wil Nathalie via haar inhoudelijke en methodologische expertise bijdragen aan de ontwikkeling van onderzoeksmethodologische én beleids/management competenties bij toekomstige interieurarchitecten. Beide types van competenties sluiten direct aan bij het academische en multidisciplinaire karakter van het beoogde IA opleidingsprofiel binnen FOW. Om de aansluiting bij het vakgebied van interieurarchitectuur te garanderen werkt ze intens samen met de IA collega’s gespecialiseerd in de ruimere ontwerpdiscipline. Ze laat eveneens de opdrachten en oefeningen van haar vakken en modules zoveel mogelijk aansluiten bij de andere vakken in het IA curriculum (o.a. de bachelor- en masterproeven IA).

Contact

Bezoek de persoonlijke pagina van Nathalie Vallet

nathalie.vallet@uanwerpen.be