Feedback kan motiverend en bijsturend werken op het leren van studenten. Hoewel weinig docenten het nut van feedback zullen ontkennen, is het niet altijd gemakkelijk om studenten individueel feedback te geven en te bezorgen op (zelf)toetsen  of opdrachten. Blackboard kan daar echter ondersteuning bij bieden.

1. Feedback geven op toetsen

In Blackboard is het mogelijk om feedback te geven op toetsen die u aanbiedt via Blackboard. Dit kan feedback per vraag zijn, maar ook feedback op een volledige toets.

 • Per vraag
  Als u toetsen aanmaakt in Blackboard, is het mogelijk om een automatisch berekende score als resultaat meegeven. Daarnaast zijn er ook diverse mogelijkheden om feedback in tekstvorm aan te bieden. Bij elke vraag kunt u voor een goed of fout antwoord aparte feedback instellen. Voor meerkeuzevragen kan dat voor elke afleider. Bij invulvragen met meerdere in te vullen antwoorden, kunt u feedback instellen per antwoord.
  Bijvoorbeeld: In de opleidingsonderdelen Immunologie en Moleculaire en Cellulaire Immunologie biedt de docent voor elk behandeld hoofdstuk een of meerdere toetsen aan. Studenten worden aangemoedigd deze na het studeren van de leerstof te maken. Elke (meerkeuze)vraag wordt voorzien van feedback op een goed en een fout antwoord. De feedback voor een fout antwoord bevat uitleg over het juiste antwoord. Ook als een student het juiste antwoord heeft aangevinkt, wordt beknopt nog eens uitgelegd waarom het antwoord juist is.
   
 • Per volledige toets
  Wanneer u feedback geeft bij een toets als geheel,  kunt u op basis van de behaalde toetsscore aangepaste feedback geven (via de functie ‘adaptieve inhoud’). Studenten die binnen een bepaald bereik scoren, krijgen dan bijvoorbeeld de mogelijkheid of het advies om een vervolgtaak of extra oefeningen te maken.

 

2. Feedback bij opdrachten

Het bezorgen van feedback op opdrachten, essays of papers kan logistiek omslachtig zijn. Dit is vaak het geval bij grote studentengroepen. Als u met opdrachten in Blackboard werkt, dan kan dit digitaal gebeuren. Niet alleen kunt u alle opdrachtenbestanden in één keer downloaden, maar u kunt via het grade center (puntenboek) ook voor elke student een gecorrigeerde opdracht opladen, voorzien van feedback.

 • Via de building Block rapporteren
  Als u een groot aantal studenten van feedback wilt voorzien, kan ook het terugsturen van feedback via het grade center omslachtig of tijdrovend zijn. E-campus ontwikkelde een toepassing die toelaat om documenten met feedback met een paar muiskliks in de content collection van elke student in Blackboard te posten. Elke student krijgt zo heel snel zijn eigen feedbackdocument.
  Bijvoorbeeld: In het opleidingsonderdeel Accountancy worden 700 studenten maandelijks gevraagd om een opdracht te maken. Zij leveren daartoe elk een ingevuld Excel bestand in via Blackboard. Na de geautomatiseerde verbetering krijgt elke student een individueel rapport en een modelantwoord teruggestuurd in zijn/haar content collection.

3. Feedback bij peer assessment van groepsopdrachten

Ook feedback van medestudenten (peers) kan via Blackboard aan de studenten bezorgd worden. Als u in de loop van een groepsopdracht formatieve peer assessment afneemt, stelt u studenten in staat om zicht te krijgen op hun prestaties en deze waar nodig/mogelijk te verbeteren.

 • Via de peer assessment module
  Bij de afname van een peer assessment met de module die E-campus ontwikkelde in samenwerking met ECHO, wordt voor elke student een feedbackfiche gegenereerd. Deze bevat voor elke student een persoonlijk rapport met daarin zijn/haar score per evaluatiecriterium en de groepsgemiddelden.
  Bijvoorbeeld: In de opleiding Farmaceutische Wetenschappen leggen de studenten een individueel portfolio aan. Ze werken in groep een werk uit rond medicinale planten. Na deze groepsopdracht  wordt een peer assessment afgenomen. Elke student ontvangt zijn of haar persoonlijke feedbackfiche in de content collection en kan deze feedback gebruiken in kader van het portfolio.

Meer weten?

Alle handleidingen van de besproken toepassingen kunt u downloaden op Blackboard. Log in en klik in het startscherm op ‘Handleidingen’.

Geyskens, J., Donche, V., & Van Petegem, P. (2010). Effectieve feedback als hefboom voor begeleid zelfstandig leren. Begeleid zelfstandig leren, 25,  15-37.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of feedback . Review of Educational Research, 77(1), 81-112.

Nicola, D. J., & Macfarlane‐Dick, D. (2006). Formative assessment and self‐regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice . Studies in Higher Education, 31(2), 199-218.

 

(Onderwijstip januari 2013)