Stel, u hebt studenten een opdracht gegeven die ze tegen het volgende contactmoment gaan voorbereiden. U hebt best wat tijd gestoken in deze opdracht en het daaropvolgende contactmoment. Het contactmoment steunt sterk op de voorbereiding. Als studenten dit niet voorbereiden, dan kan het wel eens moeilijk worden tijdens de les. En jawel, het merendeel heeft zich inderdaad niet voorbereid. Herkenbaar? Hopelijk niet, maar mogelijk wel of toch tot op zekere hoogte.

Wat kunt u nu doen om dit de volgende keer niet zo te laten verlopen? Er zijn verschillende mogelijkheden die besproken worden in deze screencast. Het bekijken van de screencast duurt ongeveer 9 minuten.

Meer weten?

ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs (2013). Vijftig onderwijstips. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. (Voor personeelsleden UAntwerpen hier online raadpleegbaar):

  • Tip 08: Aanduiden van studenten
  • Tip 24: Voorkomen van meeliftende studenten bij groepsopdrachten
  • Tip 25: Kenmerken van een kwaliteitsvolle groepsopdracht
  • Tip 42: Aandachtspunten bij criteria

ECHO-website: Onderwijstips:

Clement, M. & Laga, L. (Red) (2005). Steekkaarten doceerpraktijk. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

 

(Onderwijstip maart 2017)