i.s.m. Linguapolis

De toenemende internationalisering van het hoger onderwijs heeft het aantal in het Engels gedoceerde lessen aanzienlijk doen toenemen. Dit  betekent dat studenten ook steeds vaker papers in het Engels indienen en docenten dus ook meer en meer Engelstalige feedback moeten formuleren. Voor de docent  is het niet altijd gemakkelijk om deze papers van geschreven feedback te voorzien omdat de student zich dadelijk een duidelijk en helder beeld moet kunnen vormen van wat er fout of problematisch is en hoe hij of zij dit kan remediëren. Een bijkomende moeilijkheid voor de docent is dat de commentaren ook nog eens in een andere taal moeten worden verwoord. Deze taalkundige barrière maakt het correctieproces vaak nog zwaarder. Om hierbij te helpen geven we een aantal suggesties om op een duidelijke en correcte manier Engelse schriftelijke feedback te geven op papers.

Studenten hebben vaak moeite om feedback te interpreteren omdat die vaag of te algemeen is:

 • Formuleer uw commentaar dus duidelijk maar beknopt. Gebruik geen te algemene commentaar (vb. “Vague.”), maar wees specifiek (vb. “Which example are you referring to?”) zodat het voor de student duidelijk is wat en hoe hij of zij moet corrigeren.  Dit geldt ook voor het formuleren van positieve commentaar. Schrijf beter niet “Good!”, maar schrijf “Your example clearly supports your argument and clarifies your conclusion”.
 • Geef zowel positieve als negatieve commentaar en probeer bij de laatste uw feedback op een stimulerende manier te formuleren die de student al op weg helpt naar een oplossing. In plaats van te schrijven “Wrong perspective”, zal de student positiever reageren op “Can you think of an alternative perspective?”.
 • Probeer ook de student niet rechtstreeks aan te spreken op zijn/haar kwaliteiten, maar geef (positieve of negatieve) commentaar op de paper. Zeg dus niet “You are too vague here.”, maar “This paragraph lacks focus”.

Welke feedback u geeft wordt uiteraard bepaald door de papers, maar onderstaande zinnen bieden u een houvast om uw specifieke commentaar correct en duidelijk te verwoorden.

Algemene zinnen die commentaar inleiden:

 • I noticed that …
 • I feel that …
 • It seems that …
 • I have the impression that …
 • In terms of …, you … (e.g. In terms of academic style, you did a good job)
 • With respect to …, I would advise you to …
 • Take into consideration that …
 • Note that …

Positieve feedback:

typische woorden: excellent, nice, good, very good, correct, perfect, well done, spot on, wonderful, outstanding, good point, interesting, impressive, refreshing, original, etc.

nuttige zinnen :

 • I was impressed by …
 • The second part of … is much better because you …
 • Your paper touches on some interesting issues.
 • Nice observation.
 • … was nicely put.
 • You make a good point about …

Feedback op aandachtspunten:  

typische woorden: unsatisfactory, poor, unconvincing, lacking, to lack, weak, substandard, flawed, insufficient, disappointing, etc.

nuttige zinnen:

 • I don’t understand …
 • The biggest issue with … is …
 • An alternative perspective might be…
 • Perhaps you could …
 • One concern I had was …
 • The paragraph fails to …
 • Be careful not to …
 • Make sure you give sufficient …
 • Don’t overuse …
 • Work on eliminating …
 • The paper falls short of …
 • Remember that …
 • A possible reason for this is that …
 • Can you provide …?
 • Could you say more about  …?
 • Can you think of a way to …?

 

(onderwijstip april 2014)