i.s.m. het Departement Onderwijs (Bianca Roseaux) en de Dienst Internationalisering (Patricia Declopper)

Met het oog op een meer onmiddellijke en duurzame maatschappelijke inzetbaarheid van afgestudeerden, moeten alle studenten tijdens hun opleiding de kans krijgen om internationale en interculturele competenties op te bouwen. Fysieke mobiliteit tijdens studie of stage is een dankbaar middel om deze competenties te realiseren. Niet alle studenten zijn echter te motiveren voor een semesterverblijf in het buitenland. Andere vormen van mobiliteit (groepsreizen, korte verblijven, …) moeten dus ontwikkeld worden. Voor de studenten die geen buitenlands verblijf in hun curriculum wensen op te nemen, moeten internationalisation@home activiteiten voorzien worden.

Voorbeelden van internationalisation@home activiteiten, al dan niet gebruikmakend van virtuele mobiliteit

 • samenwerken met gastdocenten:
  • fysiek en/of digitaal aanwezig;
  • vakspecifiek, maar ook in het bredere perspectief van een opleiding als geheel;
  • in functie van een eenmalige of structurele bijdrage aan het opleidingsonderdeel;
  • uit de academische of bedrijfswereld.
 • samen met een internationale partner gezamenlijke e-modules binnen het curriculum ontwikkelen;
 • uitwerken van gezamenlijk leermateriaal;
 • inbrengen van internationale, vakspecifieke cases bij voorkeur in samenwerking met internationale partners;
 • organiseren van een internationaal groepswerk in samenwerking met studenten van een buitenlandse partnerinstelling;
 • ontwikkelen van een summer school aan de Universiteit Antwerpen, bij voorkeur met erkenning in het curriculum;
 • organiseren van activiteiten om het intercultureel bewustzijn te bevorderen bv. een conferentiedag met internationale sprekers en voor een internationaal publiek;
 • actief inzetten van getuigenissen van mobiele studenten;
 • uitwerken van een internationale week met een buitenlandse partner;
 • organiseren van bedrijfsbezoeken met internationale dimensie.

Internationalisation@home biedt in de eerste plaats een oplossing voor momenteel in de mobiliteit ondervertegenwoordigde groepen zoals werkstudenten, kansengroepen en studenten met speciale faciliteiten. Via internationalisation@home activiteiten kunnen ook zij de vooropgestelde internationale en interculturele competenties verwerven. Daarnaast vormen Internationalisation@home activiteiten voor alle studenten vaak een eerste kennismaking met de internationale dimensie van onderwijs en de competenties die zij hierdoor kunnen verwerven. Het kan hen aanzetten om later in hun curriculum ook te kiezen voor effectieve mobiliteit.

Aandachtspunten bij het aanbieden van internationalisation@home activiteiten

 1. Zet in op het contact van ‘de eigen’ studenten met de internationale studenten. Het studieaanbod voor inkomende internationale studenten -zowel uitwisselingsstudenten als reguliere internationale studenten- wordt dan ook best voor de eigen studenten opengesteld en omgekeerd.
 2. Zet studenten aan tot ‘samenwerkend leren’. De intensiteit en kwaliteit van samenwerking neemt toe wanneer studenten gedeelde verantwoordelijkheid voor een werkstuk krijgen. Eigen studenten en internationale studenten moeten dan immers beroep doen op elkaar om tot een resultaat te komen en dergelijke samenwerking leidt tot kennistransfer.
 3. Om de impact te maximaliseren is het sterk aanbevolen om internationalisation@home activiteiten steeds in samenwerking met een internationale partner te ontwikkelen. Ook voor activiteiten rond virtuele mobiliteit is samenwerking met buitenlandse docenten essentieel.

Meer weten?

Contactpersonen: Bianca Roseaux (ADOND) of Patricia De Clopper (Dienst Internationalisering).

Flanders Knowledge Area vzw. Handboek Internationalisering

Beelen, J. (Ed.). (2007). Implementing Internationalisation at Home (EAIE Professional Development Series for International Educators, Volume 2). Amsterdam: EAIE.

Leask, B. (2009). Using Formal and Informal Curricula to Improve Interactions Between Home and International Students.Journal of Studies in International Education, 12(2), 205-221.

Leask, B. (2012). Internationalisation of the curriculum (IoC) in action: A guide. Adelaide: University of South Australia.

Teekens, H. (ED.). (2007). Internationalisation at Home: ideas and ideals (EAIE Occasional Paper 20). Amsterdam: EAIE.

 

(Onderwijstip oktober 2014)