“Mijn studenten doen niets met mijn feedback”

Feedback kan een zeer sterk leereffect creëren bij studenten. Een voorwaarde is dat feedback kwaliteitsvol is (zie ook ECHO-tip 2007: Het geven van feedback). Dat is echter nog niet het hele plaatje. Wat heb je aan het geven van kwaliteitsvolle feedback als studenten niets met deze feedback doen? Boud (2000) verwoordde het als volgt:

“The only way to tell if learning results from feedback is for students to make some kind of response to complete the feedback loop. This is one of the most forgotten aspects of formative assessment. Unless students are able to use the feedback to produce improved work, through, for example, re-doing the same assignment, neither they nor those giving the feedback will know that it has been effective.”

In deze tip gaan we dieper in op een aantal mogelijkheden om studenten actief te laten omgaan met feedback:

Laat de studenten herwerken op basis van de feedback  

De meest gebruikte methode om studenten ‘iets’ met feedback te laten doen is de herwerking. Zorg ervoor dat studenten op basis van ontvangen feedback dezelfde opdracht moeten herwerken. Een alternatief is om hen de feedback op te laten nemen in toekomstige, gelijkaardige opdrachten (bv. gesitueerd in een leerlijn). Dit vereist uiteraard wel een degelijke afstemming met betrokken docenten.

Verduidelijk expliciet de criteria

Deze methode betrekt studenten vanaf het begin van de opdracht bij het feedbackproces. In plaats van studenten zelf de criteria duidelijk te maken laat je hen discussiëren over de betekenis en invulling van criteria, het zwaartepunt van verschillende criteria of over welke criteria passend zijn bij een bepaalde opdracht.

Laat studenten zelf aangeven waar ze feedback op willen

Naast feedback geven op criteria die u als docent hebt opgesteld, is het mogelijk om aan studenten te vragen waar zij feedback op willen krijgen (bv. als zij hun product inleveren).Dit heeft een aantal voordelen: ten eerste, moeten studenten nadenken over eigen vaardigheden en aandachtspunten. Zo leren ze zichzelf te evalueren, een generieke competentie die in veel opleidingen nagestreefd wordt. Ten tweede, dwingt dit hen na te denken over criteria. Een actievere omgang met criteria is het gevolg. Ten slotte is de kans groot dat studenten iets met deze feedback gaan doen. Het is namelijk feedback die studenten zelf aangaven te willen ontvangen.

Bied de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de gegeven feedback

Studenten de mogelijkheid geven om ontvangen feedback te bespreken, is ook een manier om hen te motiveren feedback door te nemen.

Organiseer peer feedback

Zorg ervoor dat studenten elkaar feedback moeten geven. Deze feedback fungeert dan als extra feedback, naast de feedback die ze ontvangen van een docent. Een alternatief is om hen de mogelijkheid te geven om de ontvangen feedback te bespreken. Hierbij kunnen ze elkaar helpen om de feedback te verwerken. Beide alternatieven zorgen ervoor dat studenten actiever omgaan met feedback. 

Stimuleer de studenten om te reflecteren op de feedback

Als extra onderdeel van een opdracht kunt u studenten vragen om een kort reflectieformulier over de feedback in te vullen. Mogelijke onderwerpen draaien rond de vraag of men akkoord is met de feedback en waarom (wel of niet) en wat men als aandachtspunt voor toekomstige uitwerkingen meeneemt uit de opdracht. Eventueel kunt u het (kwaliteitsvol) invullen van dit reflectieformulier als voorwaardecriterium opnemen.

Meer weten?

Boud, D. (2000). Sustainable Assessment: Rethinking assessment for the learning society. Studies in Continuing Education, 22(2), 151-167.

Nicol, D. (2010). From monologue to dialogue: improving written feedback processes in mass higher education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(5), 501-517.

Price, M., Handley, K., & Millar, J. (2011). Feedback: focusing attention on engagement.Studies in Higher Education, 36(8), 879-896.

Quinton, S., & Smallbone, T. (2010). Feeding forward: using feedback to promote student reflection and learning – a teaching model. Innovations in Education and teaching International, 47 (1), 125-135.​Read this teaching tip in English

​​

(Onderwijstip oktober 2013)