i.s.m. Centrum West

Hoewel Vlaanderen voorlopig het Europese streefdoel van 15% nog niet haalt, zit levenslang (formeel) leren zeker in de lift. Aan de Universiteit Antwerpen, bijvoorbeeld, is het aantal werkstudenten op vier jaar tijd verdubbeld: dit academiejaar werd de kaap van de 700 inschrijvingen gerond, verspreid over 17 werkstudententrajecten.

Opvallend: werkstudenten scoren met een gemiddeld studiesucces van 66% beter dan de ‘traditionele’ studenten. De combinatie van een deeltijdse of voltijdse job met een universitaire studie vraagt uiteraard extra motivatie, veel doorzettingsvermogen en discipline. Werkstudenten hanteren daarom vaak het principe van ‘Don’t waste my time’ en houden van duidelijke communicatie vooraf, zodat ze een efficiënte planning kunnen aanhouden. Een werkstudententraject schept vooraf voor alle betrokken partijen duidelijkheid over de mogelijke onderwijsfaciliteiten en de toegestane flexibiliteit per opleidingsonderdeel. Voorbeelden hiervan zijn: de toegang tot webcolleges, een vrije groepskeuze voor oefeningen en practica, of de vervanging van een groepstaak door een individuele opdracht. Werkstudenten kunnen ook rekenen op bepaalde faciliteiten tijdens de examens, zodat die niet ingepland worden tijdens de werkuren. In deze tip reiken we enkele concrete handvatten aan om werkstudenten te ondersteunen.

Ruimte creëren voor differentiatie

 • Aanbieden van de keuze tussen contactonderwijs en afstandsonderwijs
 • Voorzien van een flexibel didactisch kader via de elektronische leeromgeving:
  • met een duidelijke structurering van het verplicht en facultatief studiemateriaal
  • met opnames van de dagcolleges als weblectures voor werkstudenten
  • met digitale zelfevaluatietoetsen en opdrachten
  • met een online forum ter bevordering van de interactie tussen studenten en met de docent

Blended leertrajecten uitbouwen

 • Ter beschikking stellen van online studiemateriaal op maat en tempo van de werkstudenten (bv. open leerpakketten)
 • Voorzien van schriftelijke toelichting bij de zelfstudie
 • Aanvullen van de zelfstudie met een beperkt aantal contactmomenten na 16 uur

De koppeling leggen naar de praktijk van het werkveld

 • Creëren van ruimte voor de inbreng van werkstudenten vanuit verschillende beroepservaringen
 • Activerend leren: reflectiecolleges met interactieve werkvormen

Open en respectvol communiceren

 • Zo vroeg mogelijk bekendmaken van collegeroosters en examendata
 • Zo weinig mogelijk last minute wijzigingen maken
 • Zo tijdig en duidelijk mogelijk opdrachten communiceren aan de specifieke doelgroep

Meer weten?

Om onderwijs- en examenfaciliteiten aan te vragen, kunnen werkstudenten zich registreren op voorwaarde dat ze minstens 19 uur per week werken. Naast de dienstverlening voor werkstudenten, ondersteunt Centrum WeST (Centrum voor Werken en Studeren) opleidingen, die een werkstudententraject wensen aan te bieden. Bij het opzetten van een nieuw blended leertraject worden de huidige mogelijkheden voor werkstudenten in kaart gebracht en eventueel verder afgestemd op de vereisten van DHO (Databank Hoger Onderwijs), zodat de opleiding in aanmerking komt voor de financieringsbonus voor werkstudententrajecten.

Op de website van Centrum WeST vindt u meer info en publicaties over werkstudenten en kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief.

BV databank:

 

(Onderwijstip april 2014)