Bedrijfs­wetenschappen en Economie

Aanvraag individueel aangepast startpakket tweede semester

Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie

Algemene informatie

Het startpakket is het eerste modeltraject dat nieuw ingeschreven bachelorstudenten verplicht moeten opnemen. Het standaard startpakket telt 60 studiepunten en komt overeen met het eerste jaar van het modeltraject. Studenten die starten in de bachelor in het tweede semester nemen een door de faculteit vastgelegd startpakket van 30 studiepunten op, bestaande uit opleidingsonderdelen van het tweede semester.

Er kunnen zich bijzondere individuele omstandigheden voordoen waardoor het voor jou niet mogelijk is om het door de faculteit vastgelegd startpakket op te nemen.
In deze uitzonderlijke situaties kan een individueel aangepast startpakket worden samengesteld (cf. art. 4.1.3 van het Onderwijs- en Examenreglement).

Voorbeelden:

  •  Je beschikt al over een bachelordiploma en komt in aanmerking voor een individueel aangepast startpakket voor bachelors met studieduurverkorting.
  • Je bevindt je in een bijzondere individuele situatie waardoor je het vooropgestelde pakket van 30 studiepunten niet kan opnemen (o.a. vrijstellingen op basis van credits verworven in een andere opleiding, persoonlijke situatie die je studie bemoeilijkt, sportstatuut, etc.).

Je dient in het formulier de bijzondere individuele omstandigheden uitvoerig te motiveren en te attesteren. Indien nodig zal je worden uitgenodigd op een gesprek.

De Facultaire Richtlijnen (Studentenportaal> Studieprogramma) en het Onderwijs- en examenreglement zijn op al onze studenten van toepassing. 

Deadlines

Aanvragen voor het volgen van een individueel aangepast startpakket kunnen worden ingediend tussen 15 november en 28 februari 2024. Dien je aanvraag in voor 1 februari om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

De dossiers worden zo snel mogelijk behandeld, in volgorde van binnenkomen. Normaal gezien ontvang je binnen de twee weken een antwoord. De verwerkingstijd kan iets langer zijn in de drukke periodes.