Side header image

Aanvraagformulier inschrijving bij tekort aan leerkrediet

Algemene informatie

Ben je ingeschreven in het Vlaamse hoger onderwijs, via een diploma- of een creditcontract voor een initiële bachelor of master, dan krijg je 140 studiepunten (sp.) leerkrediet voor de gehele studieloopbaan. Je opgenomen aantal studiepunten worden telkens van het leerkrediet afgetrokken. Als je slaagt voor de opleidingsonderdelen, wordt dat aantal studiepunten dat je verwerft terug bij het leerkrediet geteld. Je bent leerkrediet kwijt voor opleidingsonderdelen waar je niet voor slaagt. De eerste 60 sp. die je verwerft, worden dubbel bij je leerkrediet geteld. Behaal je je eerste masterdiploma, dan wordt 140 sp. van het leerkrediet afgetrokken. Hierdoor is het mogelijk dat je onvoldoende leerkrediet hebt voor een tweede initiële master. Vanaf academiejaar 2017-2018 kun je na het behalen van je eerste masterdiploma toch verdere studies aanvatten aan de UAntwerpen, ongeacht de stand van je leerkrediet. Je kunt dan gewoon inschrijven en hoeft geen aanvraag in te dienen. Omwille van persoonlijke problemen, waardoor de studies niet geheel vlot gaan,  is het mogelijk dat je leerkrediet uitgeput is vooraleer je diploma behaald is. In dit geval kun je onderstaand formulier gebruiken om een eventuele uitzondering aan te vragen.

Als algemene regel geldt: geen leerkrediet -> geen studies! Enkel in heel uitzonderlijke gevallen kunnen studenten een aanvraag indienen ter overschrijding van het leerkrediet a.d.h.v. dit formulier. Dit wordt enkel en alleen toegestaan onder strikte voorwaarden.

In volgend geval staan we een overschrijding van het leerkrediet doorgaans wel toe:

  • Indien je in je eerste master enkel je masterproef nog moet afleggen en hiervoor onvoldoende leerkrediet hebt.
    -> Je mag in dat geval de masterproef toch opnemen.
  • Indien je reeds een masterdiploma behaalde, en je nog een tweede masteropleiding wenst te starten en hiervoor onvoldoende leerkrediet hebt.
    -> Gezien je je academische capaciteiten reeds hebt bewezen, is het toegestaan om wel de opleiding te starten.

Enkel in geval van overmacht én enkel in diplomajaar kan voor studenten in andere gevallen inschrijving ook toegestaan worden.

Meer info betreffende de regelgeving, de stand van je leerkrediet en wat te doen bij overmacht, vind je op de pagina van Onderwijs Vlaanderen.

Zie ook artikels 23.5 en 23.6 van het OER (www.uantwerpen.be/oer).

Deadlines

Aanvragen voor inschrijvingen in het academiejaar 2019-2020 kunnen ingediend worden tussen 1 april en 22 september 2019. Dien je aanvraag in voor 6 september om voor de start van het academiejaar antwoord te krijgen.

Voor inschrijvingen in het tweede semester (je kan dan enkel opleidingsonderdelen van het tweede semester opnemen) kan een aanvraag ingediend worden tussen 15 november 2019 en 9 februari 2020. Na deze datum kunnen geen dossiers meer ingediend worden voor het academiejaar 2019-2020.

Voor de verwerkingstijd van de dossiers moet rekening gehouden worden met 4 weken, dit kan iets langer zijn in de vakantieperiode. Dossiers worden behandeld in volgorde van binnenkomen.

Persoonsgegevens

Naam *  
Voornaam *  
Studentennummer *    
E-mailadres *    
Telefoonnummer

Vooropleiding

Vooropleiding 1*
Titel opleiding  
Afstudeerrichting  
Instelling  
Ingeschreven in academiejaren (jaar 1/jaar 2/...)  
Afstudeerjaar/Nog bezig/Niet afgerond  
Opgenomen versus behaalde studiepunten (jaar 1/jaar 2/...)  
Diploma
 
Diploma behaald  
Wil je nog een relevante vooropleiding toevoegen?  

Gewenste studierichting aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie dit academiejaar *

 

 

Via deze link vind je het studieprogramma van de gekozen opleiding met daar de nodige informatie (studiegidsnr., docent, inhoud van het opleidingsonderdeel, aantal studiepunten,…).

Mijn huidige leerkrediet bedraagt * 
Ik wil me inschrijven voor het volgende aantal studiepunten:* 
Ik zit in mijn diplomajaar *  

Motivering aanvraag *

 

Toe te voegen bijlagen *

Ik staaf mijn aanvraag met volgende bijlage(n) (bij voorkeur gecomprimeerd en als pdf toe te voegen):
  • Verplichte bijlagen: puntenlijsten van vorige opleidingen met het aantal opgenomen studiepunten en het aantal behaalde studiepunten per academiejaar
  • Facultatief:
 

Indienen aanvraag

Let op:
  • Per student wordt per academiejaar slechts één aanvraagdossier ter toelating behandeld.
  • Enkel aanvragen gestaafd met de nodige documenten worden behandeld.
 
Indien je dossier correct verzonden werd, krijg je binnen maximaal 20 minuten een bevestigingsmail op het door jou opgegeven e-mailadres. Kijk dit zeker na. Geen bevestiging = je aanvraag werd niet correct verzonden!
*  Verplichte velden
Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie (CBI.FBE@uantwerpen.be) verzamelt deze persoonsgegevens voor de Commissie Bijzondere Inschrijvingen. In geen geval zullen deze gegevens worden doorgegeven aan derden. Indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen of laten verwijderen kan u terecht op het hierboven vermelde adres. Meer info over ons privacybeleid: www.uantwerpen.be/disclaimer.