Hoe kan je de voordelen van contact- en afstandsonderwijs optimaal combineren om hedendaags onderwijs vorm te geven dat bovendien studentgericht is?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt in deze korte, online sessie geïllustreerd hoe je hybride onderwijs concreet kan opzetten en waarmee je bij de planning ervan best rekening houdt. Dit gebeurt vanuit het didactisch MACS-denkkader, met aandacht voor Motiveren, Activeren, Coachen en Structureren. We hechten binnen dit hybride kader veel belang aan een concrete activerende onderwijsaanpak, die studenten werkelijk aanzet tot leren.

Kom zeker luisteren en inspiratie opdoen om ook jouw lessen een activerende hybride invulling te geven!

Gastsprekers

Wouter Schelfhout | Hoofddocent Antwerp School of Education
Els Tanghe | Lector Antwerp School of Education

Leermateriaal

  • Bekijk hier de opname van de sessie (enkel toegankelijk voor UAntwerpen-personeel) 
  • Download hier de slides. 
  • Hier vind je meer (bestel)info over het boek 'Lesgeven is de MACS! Werkvormen voor activerend hybride onderwijs' (2021) van Wouter Schelfhout, Els Tanghe en Wil Meeus.