Inhoud

Binnen ons onderwijssysteem is er een duidelijke opsplitsing in afgebakende opleidingen en daarbinnen verschillende opleidingsonderdelen/vakken. Een neveneffect hiervan is dat studenten vaak niet de transfer maken van kennis en vaardigheden tussen vakken, laat staan dat ze linken leggen met andere disciplines. Toch is het net deze integratie van kennis en vaardigheden uit verschillende hoeken die centraal zal komen te staan in hun toekomstige professionele carrière. Tijdens deze lunchsessie worden 3 best practices voorgesteld waarin actief gewerkt wordt aan deze problematiek door interdisciplinariteit centraal te stellen.


Best practice

Kris Laukens is docent computationele biologie, een vak dat gevolgd wordt door studenten wiskunde, biologie en informatica. Twee jaar geleden hervormde hij dit vak om expliciet in te zetten op de interdisciplinariteit, waarbij de verschillende achtergronden van de studenten als sterkte gezien worden in plaats van als struikelblok.

Jan Vanhoof is als docent verantwoordelijk voor het opleidingsonderdeel Interdisciplinair Project binnen de opleiding Opleidings- en Onderwijswetenschappen. Hierbij gaan studenten gedurende een volledig academiejaar aan de slag met een authentieke opdracht die wordt aangeleverd door een externe opdrachtgever. 

Giannoula Tsakitzidis is coördinator van het IPSIG-project (Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg), een samenwerking tussen de UAntwerpen en vier hogescholen. Bedoeling is studenten uit verschillende opleidingen in de gezondheidszorg – geneeskunde, kinesitherapie, ergotherapie, verpleeg- en vroedkunde, voedingsleer, logopedie etc. – met elkaar in contact te brengen, en zo probleemoplossend en efficiënt te leren samenwerken in teamverband.

 

Gastsprekers

Kris Laukens | Departement Informatica 
Giannoula Tsakitzidis | Huisartsengeneeskunde
Jan Vanhoof | Opleidings- en Onderwijswetenschappen
 

Datum

Deze lunchsessie vond plaats op donderdag 5 december 2019 (12u00 - 13u15) op de stadscampus (lokaal E207).
 

Leermateriaal

Hieronder vindt u de presentaties die gebruikt werden tijdens de lunchsessie:

Personeelsleden van de UAntwerpen kunnen hier de opname vinden van deze sessie.