Wat is paarsgewijs vergelijken en waarom kan dit een effectieve aanpak zijn om studenten elkaars opdrachten te laten vergelijken? Hoe kan je dit als lesgever ook zelf gebruiken om de opdrachten van studenten te beoordelen, zowel summatief als formatief?

We bekijken het wat, waarom en hoe van de tool Comproved (de opvolger van D-PAC). We laten enkele collega-lesgevers aan het woord over hoe zij Comproved gebruiken in hun opleidingsonderdeel. Afsluitend maken we tijd voor specifieke vragen en krijg je vrijblijvend ook de kans om een demo te volgen over het hele proces van Comproved in Blackboard, zodat je er meteen mee aan de slag kan in je eigen onderwijspraktijk.

Praktisch 

We geven de opleiding twee keer; een eerste keer op 14 december en een tweede keer op 15 december 2021

OPGELET! Gezien de huidige coronasituatie wordt de opleiding online georganiseerd (en dus niet op CST en CDE zoals eerder gecommuniceerd). 

De link naar de virtuele omgeving Blackboard Collaborate ontvang je kort voor de start van de sessie. 

Sprekers 

Deze opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met E-Campus, en wordt verzorgd door Karla Groen (E-Campus) en Anke Baeyens (ECHO). 

Leermateriaal

Slides en opname

  • Hier vind je de slides die gebruikt werden tijdens de opleiding. 
  • Hier vind je de opname van de sessie (UAntwerpen-login vereist). 

Enkel toegankelijk voor UAntwerpen-personeel

Wetenschappelijke artikels

  • Verhavert, S. Bouwer, R., Donche, V. & De Maeyer, S. (2019). A meta-analysis on the reliability of comparative judgement. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 26(5), 541-562. https://doi.org/10.1080/0969594X.2019.1602027
  • Coertjens, L., Lesterhuis, M., De Winter, B.Y., Goossens, M., De Maeyer, S., & Michels, N.R.M. (2021). Improving Self-reflection Assessment Practices: Comparative Judgment as an Alternative to Rubrics. Teaching and Learning in Medicine, 33(5), 525-535. https://doi.org/10.1080/10401334.2021.1877709
  • van Daal, T., Lesterhuis, M., Coertjens, L., Donche, V., & De Maeyer, S. (2019). Validity of comparative judgement to assess academic writing: examining implications of its holistic character and building on a shared consensus. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 26(1), 59-74. https://doi.org/10.1080/0969594X.2016.1253542
  • Hopfenbeck, T.N. (2019). Writing assessment, comparative judgement and students' evaluative expertise. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 26(1), 1-5. https://doi.org/10.1080/0969594X.2019.1577959
  • Bouwer, R., Goossens, M., Mortier, A.V., Lesterhuis, M., & De Maeyer, S. (2018). Een comparatieve aanpak voor peer assessment: Leren door te vergelijken. In D. Sluijsmans & M. Segers (Eds.), Toetsrevolutie: Naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs (p. 92-106). Culemborg, NL: Phronese.

Website Comproved NL / ENG

Comproved in 25 seconds (English)