Inhoud

Binnen verschillende universitaire studies is er een belangrijke link tussen de opleiding en het werkveld. Ook vanuit Europa wordt deze relatie sinds de Bologna-akkoorden duidelijk benadrukt, waarbij naast het academische ook het beroepsgerichte aspect nadrukkelijk aanwezig is. Hierbij kan een stage een belangrijke plaats innemen, waardoor studenten enerzijds in contact komen met het werkveld en anderzijds de opgedane competenties uit verschillende vakken kunnen combineren in een realistische context.

Natuurlijk stelt zich dan de vraag hoe het leereffect van een dergelijke stage zo groot mogelijk gemaakt kan worden.
 

Best practice

Jo Leroy en An Langbeen zijn beide verbonden aan het departement Diergeneeskunde. Tijdens deze lunchsessie stellen zij voor hoe ze binnen hun opleiding het rendement van de stage zo groot mogelijk proberen te maken. Hierbij wordt de stage omringd door een aantal vakoverschrijdende leermomenten en is er expliciet ingezet op het delen van ervaringen tussen verschillende studenten. Hierkan je reeds een uitgebreidere introductie vinden over de specifieke casus die zij zullen voorstellen.

Na het voorstellen van de good practice is er uiteraard ruim tijd voorzien voor het stellen van vragen en het samen nadenken hoe elementen hiervan vertaald kunnen worden naar andere opleidingen.
 

Gastsprekers

Jo Leroy | departement Diergeneeskundige Wetenschappen
An Langbeen | departement Diergeneeskundige Wetenschappen
 

Doelgroep

De sessie is toegankelijk voor alle personeelsleden van de Universiteit Antwerpen.
 

Datum en locatie

Woensdag 27 november 2019, 12u - 13u (een lunchmaaltijd is voorzien)
Campus Drie Eiken, Gebouw R, lokaal R003
 

Leermateriaal