Omgaan met verschillen tussen studenten: Differentiatie in de praktijk

Inhoud

Instellingen in het hoger onderwijs worden meer en  meer geconfronteerd met een toenemend divers publiek. Bij Antwerpse instellingen is deze beweging (nog) intenser dan bij andere Vlaamse hogescholen en universiteiten. Dit resulteert vaak in het uitrollen van een diversiteitsbeleid.  Zo streeft de Universiteit Antwerpen, onder andere, naar “het bevorderen, ontplooien en gebruiken van alle beschikbare competenties van studenten […] ongeacht achtergrond [of] persoonsgebonden kenmerken " (Nota ‘Diversiteitsbeleid aan de Universiteit Antwerpen’).
Inspelen op verschillen, hiermee omgaan en deze benutten en ondersteunen. Dat is de kern van een diversiteitsbeleid en ook de kern van (binnen)klasdifferentiatie.

In deze sessie willen we aantonen dat differentiëren niet meer (maar ook niet minder!) is dan ‘goed lesgeven’ waarbij je inspeelt op leerpsychologische processen bij de leerlingen. We doen dat vanuit een handig, eenvoudig en gevalideerd reflectiemodel: MACSE, waarbij rekening wordt gehouden met de hoofddimensies van kwaliteitsvol lesgeven: Motiveren, Activeren, Coachen en Structureren. Eigenlijk beseft elke goede docent het belang van deze dimensies en tracht er op in te spelen. Maar elke docent met wat ervaring beseft ook de moeilijke evenwichtsoefeningen (vandaar de E) die hierbij moeten worden gemaakt: naast gerichte aandacht voor differentiatie zijn er ook andere essentiële aandachtspunten. Tijdens deze sessie gaan we hier praktijkgericht en interactief op in.

U krijgt, op een activerende manier, kennis en inspiratie rond differentiatie aangereikt, maar wordt zelf ook aan het denken gezet. Inspelen op de diversiteit van de studentengroep kan zowel met grote als met kleine ingrepen en beide soorten staan op het programma. Ook het moeilijke duo differentiatie en evaluatie gaan we niet uit de weg. We bekijken wat we al doen in ons onderwijs en hoe we nog beter kunnen. Als ‘huiswerk’ krijgt u een reeks (materiaal)tips mee die u kunnen helpen uw onderwijs op te volgen en te verrijken.

Sprekers

Leermateriaal

Hier vindt u de volledige presentatie van tijdens de namiddagsessie.