Eerlijk en doeltreffend beoordelen met paarsgewijze vergelijking (i.s.m. D-PAC)

Competentiegericht onderwijs is hot! Docenten en opleidingen leveren vele inspanningen om de curricula aan te passen aan de nieuwe trend. Maar passen we ook ons evaluatiebeleid aan? In competentiegericht onderwijs is het niet (meer) voldoende om enkel kennis te testen en te evalueren. Nee, als we studenten competenties willen meegeven, moeten we ze ook evalueren op hun competenties. Dit stelt dan ook volledig nieuwe eisen aan het evalueren van studenten.

Veel bestaande evaluatievormen botsen op hun limieten. In deze sessie willen we nadenken over een alternatief: comparatief beoordelen of paarsgewijs vergelijken. 4 jaar onderzoek heeft heel wat voordelen en mogelijkheden van comparatief beoordelen aan het licht gebracht. Deze inzichten willen we met je delen waarna we kunnen nagaan wat deze voor jouw evaluatiepraktijk kunnen betekenen.

Inhoud

  • Waarom comparatief beoordelen? Theoretische achtergrond
  • Comparatief beoordelen in de praktijk
  • Voorwaarden om een comparatief assessment op te zetten
  • Hands-on: D-PAC try-out

Doelgroep

Iedereen die met evalueren in aanraking komt of die geïnteresseerd is in onderwijsinnovaties.

Gastspreker

Maarten Goossens
(Opleidings - en Onderwijswetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen)

Datum en locatie

De sessie vond plaats op woensdag 28 februari.

Materiaal

Hier vindt u de handouts van deze sessie.