Hoger onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Richtlijnen voor curricula, bouwstenen voor lessen.

Inhoud & Opzet

In veel faculteiten en opleidingen wordt al flink gewerkt aan de invlechting van duurzaamheid in het onderwijs. Veelal zijn de resultaten fraai, maar nog niet altijd voldoende verbonden: met elkaar en met andere delen van de opleiding.

Tijdens deze ECHO-namiddagsessie krijgt u inzicht in hoe zulke verbindingen gemaakt kunnen worden, waardoor duurzaamheid een rode draad van het gehele curriculum wordt, in lijn met de opleidingsdoelen. Dat gebeurt aan de hand van concrete voorbeelden en succesvol gebleken hulpmiddelen.

Daarnaast wordt een serie uiteenlopende bouwstenen getoond die concreet ingezet kunnen worden voor en met studenten, variërend van inspirerende korte workshops, discussies en spellen tot grotere, interdisciplinaire projecten en programma’s die gedurende een semester of langer kunnen worden (be)geleid door meerdere docenten.

Eén zo’n korte workshop wordt tijdens de sessie door de deelnemers zelf uitgevoerd.

Ten slotte worden ook strategische hulpmiddelen besproken die het proces van structurele inbedding van duurzaamheid vorm kunnen geven, tot en met het niveau van systeemintegratie van duurzame ontwikkeling (‘SISD’) in elke opleiding en zelfs in de universiteit of hogeschool als totale instelling.

Doelgroep

De sessie richt zich tot alle faculteiten en opleidingen! Voorbeelden zullen worden getoond voor tal van disciplines, variërend van wiskunde en toegepaste economie tot sociale wetenschappen, rechten, zorg, enzomeer.

De sessie is nuttig en boeiend, zowel voor docenten met of zonder ervaring op het gebied van onderwijs voor duurzame ontwikkeling, als voor opleidingsvoorzitters, decanen, kwaliteitszorg- en andere stafmedewerkers die duurzaamheid structureel in het gehele onderwijs willen invlechten.

Doel

Aan het eind van de sessie hebben zowel leidinggevenden als docenten en stafmedewerkers een kader en hulpmiddelen om duurzaamheid concreet en structureel in het onderwijs in te bedden.

Datum & Locatie

Dinsdag 20 juni, 13u30 - 16u30

Locatie: Stadscampus in lokaal R.218

Gastspreker

Dr. Nico Roorda, zelfstandig consultant

https://niko.roorda.nu/brief-biography/

Leermateriaal

Handouts