Inhoud

Ben je op zoek naar praktische handvaten om jouw coachingvaardigheden aan te scherpen? Stel je je soms de vraag welke rol jij best kan aannemen bij het ondersteunen van je studenten? Dan hebben we goed nieuws voor jou! In september-oktober 2021 organiseert ECHO in samenwerking met de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding (DSSB) en Team Diversiteit een module ‘Coaching basics’.

Volgende topics staan tijdens deze module centraal: gespreksvaardigheden en -technieken, coachingtools en doorverwijsmogelijkheden.

De module bestaat uit twee delen:

  1. Screencasts met theorie, nuttige informatie en concrete tips die je op je eigen tempo kan doornemen. Deze kan je hier raadplegen. 
  2. Een praktische oefensessie waarin we belangrijke coachingstechnieken inoefenen aan de hand van specifieke casussen. Opdat je voorbereid aan de start zou komen van deze sessie, is het zeer zinvol om de screencasts vooraf door te nemen. Inschrijven voor de oefensessie kan via de link onderaan deze pagina.

​Deze module ‘Coaching basics’ kadert binnen een ruimer opleidingsaanbod waarin ECHO, DSSB en Team Diversiteit de krachten bundelen rond thema's die te maken hebben met het coachen van studenten. Alle modules zijn los van elkaar te volgen en bestaan telkens uit een online gedeelte en een daaraan gekoppelde oefensessie. Wens je graag meer informatie over dit volledige aanbod, dan kan je hiervoor terecht op Pintra.

Begeleiders

Jelle GeyskensFanny Neckebroeck | Onderwijsbegeleiders ECHO
Sara Backx | Studentenpsycholoog en loopbaancoach bij DSSB
​Edith Piqueray | Stafmedewerker Team Diversiteit

Doelgroep

Deze sessie richt zich tot alle onderwijsbegeleiders van UAntwerpen (docenten, assistenten, mentoren, monitoren, studietrajectbegeleiders, studiecoaches, …).

Datum en locatie

Deze sessie vond plaats op 14 oktober 2021, 13u30-16u, S.K.S.204.

Leermateriaal