Inhoud

‘Reflectie’: het is een in onderwijsmiddens populair en tevens gecontesteerd begrip. Waar het door velen wordt gezien als een cruciale vaardigheid in het realiseren van competentiegericht onderwijs, lokt het woord bij anderen haast allergische reacties uit. Recent empirisch onderzoek omtrent het effect van reflecteren wijst bovendien op een moeilijk te overbruggen kloof tussen theorie en praktijk: ook al is reflectie een veel gebruikte techniek om na te denken over (professionele) ervaringen, opvattingen en attitudes, toch treden veranderingen in het gedrag niet of slechts tijdelijk op.

Aan de hand van actuele inzichten gaan we in deze sessie in op het waarom van reflectie en coaching, tonen we manieren om dit individueel en in groep te organiseren en duiden we een aantal noodzakelijke voorwaarden aan om tot relevante reflecties te komen.

Leermateriaal

Handouts

Begeleiders

  • Carlijne Ceulemans(ECHO)
  • Jelle Geyskens (ECHO)