Activeren van grote groepen

Activerend en studentgecentreerd werken zijn een vast onderdeel geworden van het hedendaagse hoger onderwijs. Voor docenten die geconfronteerd worden met een grote groep studenten, kan het activeren echter een grote uitdaging vormen. Er moeten immers steeds kunstgrepen worden uitgevoerd om te zorgen dat de grote groep studenten de leerstof begrijpt en deze “actief” kan verwerken. Ook praktische zaken en contextfactoren verhogen soms de drempel om activerend te werken. 

In deze namiddagsessie zullen aan de hand van praktijkvoorbeelden en illustraties uit onderzoek verschillende werkwijzen aan bod komen die kunnen helpen bij het inrichten van activerende werkvormen voor grote groepen. Uiteenlopende onderwerpen worden behandeld, zoals het inrichten van werkvormen (met technologie of zonder), het ontwikkelen van activerende vragen, het omgaan met de groep en klasmanagement, de timing, …

Inhoud

  • Activeren van grote studentengroepen tijdens de les
    (bijvoorbeeld formatieve toetsing, peer feedback, …)
     
  • Activeren van grote studentengroepen voor of na de les
    (bijvoorbeeld flipped classroom, (online) samenwerkend leren, peer assessment, …)

Gastspreker

Martin Valcke (Vakgroep Onderwijskunde, UGent)

Martin Valcke is gewoon hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en hoofd van de Vakgroep Onderwijskunde (faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen). Zijn onderzoek focust zich algemeen op onderwijsinnovatie in het hoger onderwijs en het integreren van ICT in onderwijs. Door verschillende (inter)nationale onderzoeksprojecten kwam hij met heel uiteenlopende onderwijsgerelateerde onderwerpen in aanraking.  Martin Valcke deed niet alleen onderzoek naar activeren van grote groepen, maar zette dit ook om naar de praktijk in zijn eigen onderwijs.

Datum en locatie

Deze sessie vond plaats op 23 april 2018.  Personeelsleden van de UAntwerpen kunnen toegang, na inloggen, de video-opname hier bekijken.