Samen onderwijs ontwerpen

Inhoud

Teacher Design Teams (TDTs) zijn teams van twee of meer docenten die samen een deel van hun curriculum (her)ontwerpen (Handelzalts, 2009). TDTs zijn verwant met concepten als ‘communities of practice’ of ‘professionele leergemeenschappen’, maar hun focus op het ontwerpen van concreet materiaal geeft hen een eigen dynamiek. Ze vormen een manier waarop opleidingen kunnen inspelen op vakoverschrijdende uitdagingen zoals vb. het vorm geven van leerlijnen. Ze worden in de literatuur naar voren geschoven als een manier om duurzame innovatie te realiseren omdat ze docenten in het centrum van de innovatie plaatsen, waardoor er gedragenheid voor de innovatie wordt gecreëerd en waardoor er gezocht wordt naar context-specifieke antwoorden voor problemen.

Het opzetten van TDTs is echter niet vanzelfsprekend. Aan de Artesis Plantijn hogeschool wordt op dit ogenblik expertise opgebouwd rond het werken met TDTs via verschillende innovatieprojecten en  projecten voor Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Via deze lunchsessie delen de collega’s van de AP-hogeschool graag hun expertise. Ze lichten toe wat de wetenschappelijke literatuur zegt over TDTs, hoe ze zelf TDTs trachten vorm te geven en waar ze bij het opzetten van TDTs tegen aanlopen.

Op het einde van de lunchsessie hebben deelnemers …

 • inzicht in wat TDTs zijn en waar ze volgens de literatuur rekening mee moeten houden bij het opzetten van dergelijke teams;
 • inzicht in hoe teacher design teams vorm kregen aan de Artesis Plantijn hogeschool;
 • inzicht in de ervaringen van coaches, deelnemers en onderzoekers met de praktische organisatie en begeleiding van TDTs;
 • inzicht in de bevorderende en ondermijnende factoren voor het innovatieproces via TDTs.
   

Gastsprekers

 • Gert Vanthournout, Cel OnderwijsOnderzoek, Artesis Plantijn Hogeschool (onderzoeker, coach TDT)
 • Magda Mommaerts, Departement Onderwijs en Training, Artesis Plantijn Hogeschool (onderzoeker, lid van TDT, coach van TDT)
 • Lieke Lochten, Cel OnderwijsOnderzoek, Artesis Plantijn Hogeschool (onderzoeker)
   

Datum en locatie

Deze sessie vond plaats op donderdag 28 februari 2019.
 

Leermateriaal