Inhoud

Maak jij je soms zorgen over het stressniveau van je studenten? Wil je graag te weten komen hoe je een student kan helpen om veerkrachtiger te worden? Word je geconfronteerd met eenzame studenten en mis je handvatten om hiermee om te gaan?

De dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding (DSSB) heeft in samenwerking met Prof. dr. Erik Franck (docent GGW) de module ‘Coaching rond emotioneel welbevinden’ uitgewerkt. 

Volgende topics staan tijdens deze module centraal:

  • Wat is stress en eenzaamheid? 
  • Signalen van stress of eenzaamheid bij studenten herkennen; 
  • Triggers en oorzaken van stress en eenzaamheid bij studenten; 
  • Wat kan je zelf doen als docent/begeleider? 
  • Wanneer verwijs je door?

De module ‘Coaching rond emotioneel welbevinden’ bestaat uit twee delen; (1) screencasts en (2) een praktische oefensessie (deze vond plaats op 26 april 2022). De handouts van de oefensessie kan je onderaan deze pagina terug vinden. 

Screencasts over stress

Hier vind je de hand-outs over stress. 

Screencasts over eenzaamheid 

Hier vind je de hand-outs over eenzaamheid.

De module kadert binnen een ruimer opleidingsaanbod waarin ECHO, DSSB en Team Diversiteit de krachten bundelen rond thema's die te maken hebben met het coachen van studenten. Alle modules zijn los van elkaar te volgen en bestaan telkens uit een online gedeelte en een daaraan gekoppelde oefensessie. Meer informatie over het volledige aanbod vind je op Pintra.

Begeleiders

Screencasts

Sara Erreygers | Anse Odette Van Remoortere | Studentenpsychologen DSSB
Erik Franck | klinisch psycholoog, gedragstherapeut & docent UAntwerpen, expert in stress- en burn-out

Oefensessie

Sara Backx | Anse Odette Van Remoortere | Isabelle Vloeberghs | Studentenpsychologen DSSB

Doelgroep

De module richt zich tot alle onderwijsbegeleiders van UAntwerpen (docenten, assistenten, mentoren, monitoren, studietrajectbegeleiders, studiecoaches, …).