ECHO i.s.m. Team Diversiteit

Uit onderzoek weten we dat we allemaal impliciete vooroordelen hebben over bepaalde groepen mensen, bv. op basis van geslacht, leeftijd, huidskleur, taal, fysieke/mentale beperking, etc. Deze vooroordelen beïnvloeden onbewust onze attitudes en ons gedrag. Ook binnen het onderwijs hebben we te maken met deze ‘implicit bias’, die ertoe kan leiden dat bepaalde groepen studenten anders benaderd worden. Dit kan een grote impact hebben op hun studietraject. Het voorkomen van een onbewust vooroordeel is heel moeilijk. Maar je kan er wel mee leren omgaan. In deze sessie gaan ECHO en Team Diversiteit samen met lesgevers en onderwijsondersteunend personeel op zoek naar strategieën om de bias zo weinig mogelijk kans te geven in de onderwijspraktijk.

Implicit bias werd reeds op de agenda gezet door Team Diversiteit via de 'Implicit Bias Awareness Workshop' in de faculteit Rechten, Toegepaste Ingenieurswetenschappen en Wetenschappen. De focus ligt hierbij vooral op kennis maken met dit thema en op bewustwording dat we er allemaal mee te maken hebben. Ongeacht of je de workshop al dan niet volgde, iedereen is welkom!

In deze ECHO-sessie ligt de focus vooral op de onderwijskundige vertaling: hoe omgaan met implicit bias in de concrete onderwijspraktijk? We zoomen samen in op wat je kan doen tijdens en buiten je lessen, en we schenken ook de nodige aandacht aan het neutraliseren van implicit bias in de evaluatie van studenten.
Het belooft een interactieve sessie te worden.

Sprekers

Praktisch 

De sessie heeft plaatsgevonden op donderdag 24 februari 2022 van 10 tot 12u

Leermateriaal 

Hier vind je de slides van de sessie. 

Hier vind je de opname

  • Deel 1 (implicit bias awareness workshop en richtlijnen voor de onderwijspraktijk - voor de breakouts) 
  • Deel 2 (plenaire terugkoppeling na de breakouts)

Hier vind je de link naar het digitale bord dat gebruikt werd tijdens de breakouts. 

Vragen of opmerkingen? 

Neem contact op met ECHO via echo@uantwerpen.be