Praktische handvatten om studenten met autisme te ondersteunen

(Deze sessie werd gegeven op 20 november 2017)

Steeds meer jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) studeren verder in het hoger onderwijs. Studeren met autisme is niet eenvoudig. Studenten met autisme zijn net zo intelligent als andere studenten, maar ondervinden (afhankelijk van de aard en ernst van hun beperking) vaak extra moeilijkheden bij hun studie. Voor de ene lijkt de campus in november nog een doolhof, voor de andere is het onmogelijk om de colleges geconcentreerd te volgen, en voor een derde vlot het contact met medestudenten niet. Dit heeft dan ook vaak implicaties voor hun onderwijs, waarvan we als docent maar het topje van de ijsberg zien.

In deze lunchsessie gaan we in op wat autisme omvat en wat de invloed van autisme op studeren kan zijn. Vervolgens worden er concrete handvatten aangereikt voor docenten en opleidingen om studenten met autisme te kunnen ondersteunen in verschillende studiefases.

Thema’s

Isabelle Vloeberghs is klinisch orthopedagoog en gedragstherapeut; Ruth de Pau is klinisch psycholoog en Gestalttherapeut. Beide hebben jarenlange ervaring met het begeleiden van jongeren en jongvolwassenen met autisme. Samen met een team van collega-studentenbegeleiders bouwden zij in de voorbije tien jaar binnen de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding een werking uit om studenten met autisme zo adequaat mogelijk te ondersteunen. Zij bespreken hoe begeleiding en bijzondere faciliteiten concreet vorm kunnen krijgen binnen de context van academisch onderwijs. Er wordt ingegaan op onder meer de volgende thema’s:

  • In hoeverre maak je als docent uitzonderingen wanneer studenten met autisme moeilijkheden ervaren bij een groepswerk of presentatie? Wat betekent dit voor de eindcompetenties?
  • Kan ik met bepaalde zaken rekening houden wanneer ik studenten met autisme begeleid bij hun scriptie, in plaats van hen uitsluitend bijzondere faciliteiten aan te bieden?
  • Hoe gaat het met mensen met autisme op de arbeidsmarkt? Bestaat er zoiets als specifieke ‘autisme-competenties’?
  • Welke initiatieven kunnen we als opleiding nemen om studenten met een functiebeperking, zoals autisme, te ondersteunen? En welke faciliteiten kunnen we (in samenwerking) aanbieden als opleiding?

Gastspreker

Isabelle Vloeberghs en Ruth de Pau, Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding

Materiaal

De PowerPointpresentatie van de lunchsessie kan gevonden worden via deze link

Personeelsleden van de UAntwerpen kunnen hier de opname van de sessie bekijken (na inloggen).