Studeren met een functiebeperking: wat kan, wat moet?

Inhoud

Studenten met een functiebeperking vragen steeds vaker een tegemoetkoming van docenten. Deze studenten kunnen, mits geldig attest, bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten aanvragen. Voor de docenten is het echter niet altijd duidelijk welke bijdrage zij hier in kunnen hebben of welke contactpersonen binnen de universiteit zij hiervoor kunnen aanspreken. 

In deze sessie gaan we in op wat docenten vrijblijvend kunnen doen voor studenten met een functiebeperking en wat docenten verwacht worden te doen, zowel in onderwijs als bij examens. Aan de hand van gerichte informatie en praktijkvoorbeelden willen we onwetendheid en/of (on)begrip ten aanzien van bepaalde functiebeperkingen bespreekbaar maken, wat aansluit bij de missie en visie van de Universiteit Antwerpen.

Begeleider

  • Carlijne Ceulemans (ECHO)
  • Tessa Van Puyenbroeck (Dienst voor studieadvies en studentenbegeleiding, sessie CST)
  • Vicky Feremans (Dienst voor studieadvies en studentenbegeleiding, sessie CDE)

Leermateriaal

Meer weten?