De leerstoel ‘Industrial Acoustic Condition Monitoring’ is gericht op onderzoek in het domein van de industriële akoestische conditiemonitoring. De Universiteit Antwerpen voert binnen deze leerstoel onderzoek naar betrouwbare, niet-invasieve en schaalbare conditiemonitoringtechnieken. Hierdoor krijgt de Vlaamse industrie extra opties voor procesmonitoring met het oog op predictief of preventief onderhoud. Met de financiering van deze leerstoel draagt Atlas Copco bij aan een stijgende productiviteit van de Vlaamse industrie.

  • Leerstoelhouder: dhr. Jan Steckel
  • Faculteit: Toegepaste Ingenieurswetenschappen
  • Actief: sinds 2019
  • Partner: