Deze leerstoel onderzoekt de rol van beta-papillomavirussen (HPV) bij het ontstaan en het klinisch verloop van huidtumoren. 

Meer specifiek wordt er bij de basocellulaire carcinomen (huidtumoren) gezocht naar de prevalentie en de rol van beta-papillomavirussen bij het ontstaan van deze tumoren. Het onderzoek bestudeert ook het verdere klinische verloop van deze tumoren en de rol die HPV-detectie kan spelen bij de diagnostiek van deze frequent voorkomende huidtumoren. 

  • Leerstoelhouder: dhr. John-Paul Bogers
  • Faculteit: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Actief: sinds 2016
  • Partner: