Met deze leerstoel slaan de Universiteit Antwerpen, de schepen voor onderwijs, en de lerarenopleidingen binnen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) de handen in elkaar. Samen willen ze nieuwe ideeën, visies en strategieën aanreiken om onderwijs een eigentijds profiel te geven ten gunste van de nieuwe maatschappelijke noden.

Zo draagt deze leerstoel bij tot:

  • een beter inzicht in de stadproblematiek en de gevolgen voor het onderwijs;
  • het ontwikkelen van een brede visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing in relatie met het stedelijk weefsel;
  • strategieën om met alle betrokkenen deze vernieuwing ook door te voeren, te verspreiden en te evalueren.

Zo wordt in overleg met het stadsbestuur en de lerarenopleidingen vier maal per jaar een leerstoel georganiseerd. Daarbij geven gerenommeerde deskundigen een lezing rond de rol van het onderwijs in een grootstedelijke context. Deze lezingen worden de dag nadien gevolgd door een workshop.

  • Leerstoelhouder: dhr. Tom Smits
  • Faculteit: Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA)
  • Actief: sinds 2015
  • Partner:

Meer weten over deze leerstoel? Neem dan zeker eens kijkje op de website.