Samen met de Universiteit Antwerpen zet Water-link met deze leerstoel in op zuiverder drinkwater. Het onderzoek focust hierbij op nieuwe vormen van watervervuiling die tot nu toe onvoldoende bekend zijn. Door het gebruik van een uniek analyse-apparaat in combinatie met de specifieke kennis van Water-link en de universiteit, kan drinkwater uiterst nauwkeurig gescreend worden.

Dankzij dit onderzoek krijgen de drinkwateroperatoren een glazen bol; een voorspellend systeem dat de aankomende vervuiling in het oppervlaktewater snel kan opsporen en waar mogelijk zuiveren. In uitzonderlijke gevallen van overmacht kunnen via het systeem ook overheden en burgers geïnformeerd worden.

De onderzoeksactiviteiten binnen de leerstoel zijn uniek en omvatten verschillende disciplines zoals:

  • chemische analysetechnieken
  • risicobeoordeling
  • milieu-economie
  • sociologie

Naast de financiering voor het doctoraat worden nog andere projecten vooropgesteld zoals lezingenreeksen.

  • Leerstoelhouder: dhr. Siegfried Vlaeminck
  • Faculteit: Wetenschappen
  • Actief: sinds 2017
  • Partner

Meer weten? Neem zeker eens een kijkje op de website.