De belangrijkste doelstelling van de leerstoel ‘Kenniscel Pensioenen’ is het onderzoek van de wettelijke en aanvullende pensioenen met allerlei vraagstukken zoals onder andere de financiering en de financiële houdbaarheid, het wettelijk kader voor aanvullende pensioenregelingen in de publieke sector, de fiscaliteit van pensioenen en de harmonisering van de pensioenen voor lokaal overheidspersoneel.

  • Leerstoelhouder: mevr. Ria Janvier
  • Faculteit: Sociale Wetenschappen
  • Actief: sinds 2019
  • Partner: OFP Provant