De Leerstoel 'Dier en Recht' wil komen tot een alomvattend principe rond 'dierwaardigheid' in onze samenleving, want het wettelijk kader hieromtrent is momenteel niet helder.

De doelstelling van deze leerstoel is hierbij tweeledig:

  • dierwaardigheid ontwikkelen als juridisch principe waarop menselijk handelen en nalaten rond dieren moet zijn gegrond;
  • maatschappelijke debat stimuleren vanuit wetenschappelijke hoek om de bewustwording rond het concept dierwaardigheid te verhogen.

De leerstoel bestaat onder andere uit een doctoraatsonderzoek, maar biedt ook een interfacultaire en interuniversitaire lessenreeks in de dierenrechten. Daarnaast kan de leerstoel haar expertise bundelen met activiteiten voor breder wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk publiek, zoals debatten en vormingsactiviteiten.

  • Leerstoelhouder: dr. Frederik Swennen
  • Faculteit: Rechten
  • Actief: sinds 2018
  • Partner: anonieme mecenas

Meer weten? Neem zeker eens een kijkje op de website.

Steun deze leerstoel

Deze leerstoel staat open voor vrije giften. Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan!

BelastingverminderingWist
je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om onze leerstoel maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval: 'Dier & Recht', toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020 Antwerpen