In het kader van de Leerstoel Crisis Governance werd ook een ludiek filmpje gemaakt, gebaseerd op 'Wat als...'

Crisisbestuur is cruciaal en daarom besloten de Universiteit Antwerpen, Brandweer Zone Antwerpen, PM. Risk Crisis Change en Port of Antwerp-Bruges de handen in elkaar te slaan en samen de ‘Leerstoel Crisis Governance’ op te richten.

Doel van de leerstoel

De ‘Leerstoel Crisis Governance’ wil door een holistische, op processen gebaseerde benadering kennis creëren én verspreiden over het brede onderwerp ‘crisis governance’. Zowel onderzoekers als professionals worden ondersteund in hoe effectief crisisbestuur kan bijdragen aan onderzoek en praktijk, zowel op strategisch als operationeel niveau, om adequaat te kunnen ontwikkelen, besturen en aan te passen aan veranderende omstandigheden.

De ambitie

De leerstoel beoogt niet alleen te bestuderen hoe inzichten uit verschillende vakgebieden bestaande paradigma's en theorieën uitdagen, maar wil ook die kennis valoriseren voor organisaties en hun leden. De ambitie van de leerstoel is enerzijds om te fungeren als een centrum voor onderzoek en regelgeving en anderzijds om een referentiecentrum te worden voor onderzoekers en professionals die geïnteresseerd zijn in dit multidisciplinaire vakgebied van crisisbestuur. Meer informatie vind je op de website van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. 

  • Leerstoelhouders: Hugo Marynissen & Sascha Albers
  • Faculteit: faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie
  • Actief: sinds 2023
  • Partners: Brandweerzone Antwerpen, PM - Risk Crisis Change en Port of Antwerp-Bruges