Deze leerstoel kwam tot stand onder de auspiciën van wijlen Baron Maurice Velge en met de steun van het Fonds Baillet Latour. De leerstoel beoogt de studie van de Europese waarden op basis van de grondslagen van de Europese cultuur en werkt nauw samen met de gelijkaardige leerstoel die hetzelfde fonds parallel financiert aan de Université Catholique de Louvain.
 

Meer weten? Neem zeker eens een kijkje op de website.

  • Leerstoelhouders: Heleen Touquet (2019-2021) / Noel Clycq (2015-2018)
  • Faculteit: Letteren & Wijsbegeerte
  • Actief: sinds 2015
  • Partner: Fonds Baillet Latour en wijlen Baron Velge

Steun deze leerstoel

Deze leerstoel staat open voor vrije giften. Wil je graag jouw bijdrage leveren? Dat kan!

BelastingverminderingWist
je trouwens dat je voor giften vanaf 40 euro recht hebt op een belastingvermindering van 45%? Wij leveren jou hiervoor een fiscaal attest aan. Een extra stimulans dus om onze leerstoel maximaal te steunen.

Stap 1 - Betaling

Jouw gift overmaken kan op twee manieren:

  • Via overschrijving op bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 op naam van de Universiteit Antwerpen. Voeg hier ook steeds de vermelding 'fiscaal attest' en jouw voorkeursbestemming, in dit geval: 'Europese Waarden', toe in de mededeling.
  • Via online betaling waarbij je meteen jouw voorkeursbestemming kan aanduiden.

Stap 2 - Handgiftformulier

Om jouw gift correct te kunnen toewijzen, raden we je aan om ons ook nog het handgiftformulier te bezorgen waarbij je nogmaals jouw voorkeur van bestemming opgeeft.

Bezorg het ingevulde formulier:  

           -  digitaal: via universiteitsfonds@uantwerpen.be  (een scan of foto is voldoende)

          -  per post: Universiteitsfonds Antwerpen - Middelheimlaan 1 - 2020  Antwerpen