Bij hemofilie, een zeldzame bloedziekte, is een uitgebreide overgangszorg, net als bij elke chronische zorg, een absolute noodzaak. Met deze leerstoel kunnen jonge hemofiliepatiënten correct behandeld worden en krijgen zij ook de nodige opvolging bij het overgaan van de pediatrische naar een volwassen zorgomkadering.

De patiënten hebben twee à vier jaar contact met het hemofilie-behandelcentrum door middel van een consult met een arts, verpleegkundige en/of psychologe. Dit gebeurt via een systematisch opvolgingsprotocol met de consulten, musculo-skeletale echografieën & scores en farmaco-kinetische studies. Daarnaast worden er verschillende interdisciplinaire (12x/jaar) & multidisciplinaire (4x/jaar) vergaderingen belegd op verschillende specifieke tijdstippen voor het bespreken van de overgang van de pediatrie naar de volwassen hematologie.

  • Leerstoelhouder: dhr. Philip Maes
  • Faculteit: Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
  • Actief: sinds 2019
  • Partner: