Twee op drie vinden dat maatschappij fundamenteel moet veranderen

25 augustus 2020

Veel deelnemers Grote Coronastudie rapporteren problemen met het dragen van mondmaskers

Herbruikbare mondmaskers worden te weinig gewassen. Veel mensen rapporteren problemen gerelateerd aan het mondmaskergebruik. Daarnaast denkt 66% dat samenleving en economie grondig zullen moeten veranderen. Dat en meer leert een nieuwe editie van de Grote Coronastudie.

Dinsdag 25 augustus 2020 namen net geen 25 000 mensen deel aan de achttiende golf van de Grote Coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) ondersteunt het grootschalige onderzoek financieel. Net voor de start van het nieuwe schooljaar kregen de deelnemers onder meer een reeks vragen voorgeschoteld over mondmaskers. De wetenschappers peilden ook naar de verwachtingen van de Belgen voor de postcoronaperiode.

Enkele opvallende vaststellingen over het gebruik van mondmaskers:

  • Wat type mondmasker betreft, houden wegwerp- en herbruikbare exemplaren elkaar mooi in evenwicht: 51,9% kiest voor een herbruikbaar mondmasker, 48,1% voor een niet-herbruikbaar masker. Wegwerpmaskers genieten de voorkeur wanneer ze langer gedragen moeten worden: 61,4% van de deelnemers die meer dan 8 uur per dag een masker draagt, gebruikt een wegwerpexemplaar.
     
  • Een herbruikbaar masker wordt best elke dag gewassen, maar dat gebeurt in de praktijk absoluut niet. 19% wast het na elk gebruik, 19% dagelijks, 17,5% om de twee dagen, 10,2% tweemaal per week. 28,3% wast het mondmasker slechts eenmaal per week, 6% geeft zelfs aan het herbruikbare masker nooit te wassen.
     
  • Niet-herbruikbare maskers worden door de overgrote meerderheid van de mensen weggeworpen na ten laatste acht uur. Toch geeft 10,6% aan het pas weg te gooien als het stuk is.


     
  • 35,7% van de respondenten geeft aan problemen te ondervinden bij het gebruik van mondmaskers, en bij mensen die meer dan 8 uur een masker dragen, stijgt dat tot 67,3%. De meest voorkomende problemen: problemen met ademen/hyperventilatie (23,9%), de bril (16,5%), acne (15,9%), hoofdpijn (8,8%) en sinusitis (7,2%).

In het nieuwe schooljaar zullen alle leerlingen in het secundair een masker moeten dragen. De Grote Coronastudie polste naar de perceptie over dat mondmaskergebruik op school. 39% vindt de mondmaskerplicht een goede zaak, 40% had het liever anders gezien, 21% had er geen mening over. De voorstanders geven aan dat er zo een lagere transmissiekans is en dat het veiliger is. Tegenstanders vrezen dat maskers het lesgeven en de interactie bemoeilijken en dat ze het concentratievermogen verlagen.

Het moet anders vs back to normal
De wetenschappers legden de deelnemers ook enkele vragen voor over de nabije toekomst. Een heel kleine minderheid vreest dat er geen vaccin komt en dat de anderhalvemeterschappij een blijver is. Een ruime meerderheid (66%) gelooft dat er een vaccin komt, maar meent toch dat er fundamentele veranderingen in onze samenleving en onze economie noodzakelijk zullen zijn.

Vrouwen zijn vaker die mening toegedaan, en ook ouderen denken vaker dat de wereld zal veranderen. 24% van de deelnemers denkt dat de komende maanden nog moeilijk zullen zijn, maar dat we vervolgens weer naar het oude zullen terugkeren. Jonge mannen zijn daar het meest van overtuigd.