Meer dan helft kotstudenten gaat in het weekend naar huis

9 oktober 2020

Grote Coronastudie UAntwerpen vroeg ook naar eventuele psychologische ondersteuning

Uit de tweewekelijkse Grote Coronastudie van UAntwerpen blijkt dat 11,1% van de deelnemers die vroeger reeds een beroep deden op een psycholoog, de voorbije maanden specifiek omwille van corona naar de psycholoog stapte.

Dinsdag stond de eenentwintigste golf van de Grote Coronastudie op de agenda. 19 700 mensen namen deel: dat zijn er enkele honderden meer dan bij de vorige bevraging. De grootschalige enquête is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel duwtje. Een eerste analyse van de data levert naar tweewekelijkse gewoonte heel wat interessante vaststellingen op.

  • De deelnemers die een Covid-19-test ondergaan, doen dat in 30,4% van de gevallen omdat ze zelf symptomen vertonen. 19,6% laat zich verplicht testen voorafgaand aan een medische behandeling. 18,1% wordt getest na nauw contact met een bevestigde Covid-19-patiënt en 11% na terugkeer uit een oranje of rode zone.
     
  • De wetenschappers vroegen de deelnemers deze week of ze omwille van de coronacrisis psychologische ondersteuning gezocht hebben. 11,1% van de mensen die voorheen al ondersteund werden, riep specifiek omwille van corona de hulp in van een psycholoog. Van de mensen die voorheen niet ondersteund werden, deed 1,6% dat. In mindere mate werden ook therapeuten en psychiaters gecontacteerd.

    psychologische ondersteuning
  • 23% van de deelnemers omschrijft de eigen financiële situatie als ‘moeilijk’. 93% van die mensen zegt momenteel geen geld over te houden voor ontspanning. Van deze groep zocht 19% extra financiële ondersteuning, doorgaans bij familie.

  • Van de studenten van hogescholen en universiteiten vindt een grote meerderheid de door de instelling gekozen kleurcode (geel of oranje) gepast. Studenten in code geel vinden dit vaker te gewaagd, terwijl studenten in code oranje dit te voorzichtig vinden. Bijna de helft van de deelnemende studenten was de voorbije twee weken getuige van een coronaonveilige sociale activiteit. Iets meer dan de helft van de kotstudenten is van plan om elk weekend naar huis te gaan. Dat werd door sommige experts afgeraden om contacten tussen de verschillende generaties te vermijden.

Neem zeker ook een kijkje op https://corona-studie.shinyapps.io/corona-studie/, een werkstuk van Jonas Crèvecoeur. De website zit in een volledig nieuw jasje. Je vindt er een uitgebreid overzicht van de resultaten en grafieken die de studie tot nu heeft opgeleverd.