Jong én oud is voorstander ruimer gebruik Covid Safe Ticket

Slechts één op vijf deelnemers Grote Coronastudie gelooft dat de wereld terug zoals vroeger wordt

Dinsdag 21 september 2021

Als het van de – gevaccineerde – deelnemers van de Grote Coronastudie afhangt, mag het Covid Safe Ticket de komende maanden een nog belangrijkere rol gaan spelen, zeker in de vrijetijdssector.

Dinsdag stond de 43ste ronde van de Grote Coronastudie – een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) – op de agenda. Meer dan 12 000 Belgen maakten wat tijd vrij om de bevraging in te vullen.

De grootschalige enquête resulteert telkens in een karrenvracht aan interessante data. Merk op dat 93% (ongewogen) van de deelnemers aan deze golf aangaf volledig gevaccineerd te zijn. Uit methodologische checks die de onderzoekers inbouwden via parallel panelonderzoek zijn er aanwijzingen dat de 565 ongevaccineerden die deelnamen aan deze 43ste ronde van de GCS minder representatief zijn voor de ongevaccineerden in de algemene bevolking, dan dat de gevaccineerde deelnemers dat zijn voor de gevaccineerden in de algemene bevolking. Vandaar dat we ons in dit persbericht voornamelijk richten op het gevaccineerde deel van de respondenten, tenzij anders vermeld. De wetenschappers geven kort de tendens weer van de mening van de ongevaccineerde deelnemers in onze peiling en nuanceren bij voorbaat dat deze minder representatief is voor de ongevaccineerden in onze bevolking. Wat de onderzoekers wel en niet kunnen leren uit deze gegevens, en hoe ze dat doen, wordt uitvoerig uitgelegd via de link die je onderaan dit bericht vindt.

Een eerste analyse van de wetenschappers levert onder meer deze resultaten op (gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en provincie):

- Een grote meerderheid van de gevaccineerde deelnemers is voorstander van het gebruik van het CST bij evenementen binnen (ook met minder dan 500 deelnemers), in discotheken, ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook voor andere plaatsen die in de vrije tijd bezocht worden (bioscoop, theater, fitness…) vindt minstens 6 op 10 gevaccineerde deelnemers het oké om het CST te gebruiken. Voor gebruik in het hoger onderwijs, op het werk en op horecaterrassen is er veel minder animo.

- Voor grote evenementen wordt sinds enkele weken het Covid Safe Ticket (CST) gebruikt. De toepassing van de QR-code zal de komende weken alleen maar belangrijker worden. De steun voor het CST is erg afhankelijk van de vaccinatiestatus: 61% van de 565 niet-gevaccineerde deelnemers zegt dat het systeem nergens gebruikt mag worden, tegenover 7% van de gevaccineerde deelnemers.

- Een grote meerderheid van de gevaccineerde deelnemers is voorstander van het gebruik van het CST bij evenementen binnen (ook met minder dan 500 deelnemers), in discotheken, ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook voor andere plaatsen die in de vrije tijd bezocht worden (bioscoop, theater, fitness…) vindt minstens 6 op 10 gevaccineerde deelnemers het oké om het CST te gebruiken. Voor gebruik in het hoger onderwijs, op het werk en op horecaterrassen is er veel minder animo.

- Een grote meerderheid van de gevaccineerde deelnemers is voorstander van het gebruik van het CST bij evenementen binnen (ook met minder dan 500 deelnemers), in discotheken, ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook voor andere plaatsen die in de vrije tijd bezocht worden (bioscoop, theater, fitness…) vindt minstens 6 op 10 gevaccineerde deelnemers het oké om het CST te gebruiken. Voor gebruik in het hoger onderwijs, op het werk en op horecaterrassen is er veel minder animo.

Bij de respondenten zijn jongeren de grootste voorstander van CST-gebruik bij grote evenementen binnen en buiten. Ouderen vinden het dan weer belangrijker in ziekenhuizen en zorginstellingen. Voor het openbaar vervoer lopen de meningen uiteen: oudere deelnemers zijn bijna dubbel zo vaak voorstander van het CST op trein, tram en bus.

- Op 1 oktober verdwijnt de mondmaskerplicht op vele plaatsen. Er is onder de gevaccineerde deelnemers weinig bereidheid om nadien nog een masker te dragen in de horeca (buiten), op school, op evenementen en op de werkvloer. Oudere deelnemers geven vaker aan voorlopig een mondmasker te blijven dragen, ook op plaatsen waar dit niet meer verplicht is.


- De voorbije week is 83,6% va de werkende respondenten minstens één dag op het werk geweest. Het telewerkaandeel daalt sterk. Daar vloeit ook uit voort dat nu meer mensen dan voorheen aangeven dat de omstandigheden op het werk onveiliger zijn.

- Zonder een opsplitsing in vaccinatiestatus te maken gelooft ongeveer 1 op 5 (19%) van alle deelnemers dat alles terug zoals voorheen wordt nadat iedereen in de wereld gevaccineerd is. Een ruime meerderheid (67%) gelooft dat we – ook al zijn er vaccins – onze samenleving fundamenteel moeten aanpassen, uit voorzorg voor een volgend virus. De overige 14% meent dat men het virus vanaf nu gewoon zijn gang moeten laten gaan. Dan kunnen we tenminste verder met ons leven.

Vooral dankzij het succes van de vaccinatiecampagne is de coronapandemie minder urgent geworden. De frequentie van de Grote Coronastudie schakelt daarom een tandje lager: de volgende ronde van de bevraging zal in december op de agenda staan.