Heel wat mensen passen reisplannen aan na heropflakkeringen

14 juli 2020

Bijna negen op tien deelnemers Grote Coronastudie wil zich laten vaccineren tegen Covid-19

Na de nieuwsberichten van de voorbije dagen zegt één op drie deelnemers van de Grote Coronastudie zijn of haar buitenlandse reisplannen te zullen aanpassen. Wat het naleven van de coronaregels betreft, zijn Spanje, Duitsland en Italië in de ogen van de Belgische vakantiegangers de koplopers.

Dinsdag liep de vijftiende golf van de Grote Coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, mee ondersteund door UHasselt, KU Leuven en de ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) geeft de bevraging een financieel duwtje in de rug. 27 500 mensen vulden de bevraging deze keer in.

“Dat zijn er zowat 1000 meer dan twee weken geleden, en dat in volle zomervakantie”, zegt Koen Perpermans, sociaal wetenschapper op UAntwerpen. “Mogelijk speelt het feit dat het aantal besmettingen in ons land nu al een week op rij licht stijgt, een rol. Mensen beseffen dat het virus zeker nog niet weg is.”

Bezorgd om nevenwerkingen

Deze keer polsten de wetenschappers onder meer naar de houding van de deelnemers ten opzichte van vaccinatie, uiteraard met het oog op de ontwikkeling van een Covid-19-vaccin.

“87,3%  zegt zich te willen laten vaccineren tegen het coronavirus”, legt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven) uit. “8% zegt dat misschien te laten doen, 4,7% zegt zich niet te zullen laten vaccineren. In vergelijking met andere vaccinaties voor volwassenen is de bereidwilligheid tot Covid-19-vaccinatie groot bij onze respondenten."

"Ook voor de vaccinatie van kinderen lag de bereidwilligheid tot vaccinatie gemiddeld hoog: respectievelijk 81% wel, 12% misschien, en 7% niet. Opvallend: hoe moeilijker de financiële situatie van mensen, hoe groter de weerstand tegen vaccinatie. Van de mensen die aangeven het financieel moeilijk te hebben, zou 15% zich niet laten vaccineren. De interpretatie van dit laatste resultaat is complex en vereist verder onderzoek.”

Gemiddeld genomen zijn vrouwen minder geneigd en 66+-ers meer geneigd zich te laten vaccineren. De overgrote meerderheid wil dus wel een vaccinatie, maar ook binnen die groep zijn er wat twijfels: 60,1% is van mening dat nieuwe vaccins meer risicovol zijn, 32,7% is bezorgd om de eventuele nevenwerkingen.

Nederland scoort minder

Ook het thema vakantie werd aangesneden. Twee weken ver in de zomervakantie, en ongeveer één respondent op vier trok al naar het buitenland op reis. “We vroegen hen onder meer naar hun perceptie over het naleven van de coronaregels op hun vakantiebestemming”, weet prof. Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven). “Volgens bijna 60% van de deelnemers worden de regels in Spanje veel beter nageleefd dan in België. Ook Duitsland en Italië scoren beter dan ons land, Frankrijk doet het gemiddeld. Nederland en Oostenrijk doen het, alvast in de perceptie, slechter dan België.”

De heropflakkeringen op meerdere plekken in Europa hebben impact op de buitenlandse reisplannen van behoorlijk wat respondenten. Van de mensen die nog niet op reis geweest zijn deze zomer, geeft één op drie aan zijn/haar plannen te wijzigen op basis van de informatie van de voorbije week. Ze laten het vliegtuig links liggen of kiezen voor een andere bestemming. Een klein percentage is van plan de reis in te korten. Mannen en jonge volwassenen (tot 35 jaar) zijn minder geneigd om hun reisplannen aan te passen.