Oproep tot thuiswerken wordt opgevolgd

10 maart 2020

Meer dan half miljoen Belgen nam dinsdag deel aan coronastudie UAntwerpen

De Belgen vulden dinsdag 17 maart massaal de vragenlijst van de coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, in. De analyse van de resultaten vraagt uiteraard tijd, maar uit de eerste gegevens blijkt alvast dat meer landgenoten gingen thuiswerken na de oproep van de overheid.

De Universiteit Antwerpen lanceerde dinsdag, met medewerking van collega’s van de KU Leuven en de Universiteit Hasselt, een online bevraging om te achterhalen hoe de Belgen hun gedrag aanpassen naar aanleiding van de coronacrisis. De resultaten geven de experten de mogelijkheid om de evolutie van de coronacurve beter in te schatten. Van 12 tot 20 uur kon iedereen de enquête invullen via deze site. De respons was ronduit fenomenaal: meer dan 560 000 mensen vulden de vragenlijst in.

“Geweldig dat zoveel mensen even de tijd namen om de vragen in te vullen”, reageert epidemioloog Pierre Van Damme. “Het is in ieder geval een bewijs dat veel mensen de coronacrisis serieus nemen. Ze tonen betrokkenheid en uiten misschien ook wel hun bezorgdheid door deel te nemen. Het is wel belangrijk er op te wijzen dat dit een barometerstudie is. Die heeft haar beperkingen: we weten dat dit niet de respons is van de gemiddelde Belg of Vlaming, maar van een subgroep die hieraan kon en wilde meedoen. Zo deden er duidelijk meer vrouwen dan mannen mee, en meer Vlamingen dan Walen. Maar ook dan kunnen we nu al enkele belangrijke signalen halen uit deze bevraging.”

Enkele vaststellingen:

  • 257.000 respondenten geeft aan dinsdag thuis te hebben gewerkt. 104.000 van die mensen zegt vorige week geen enkele keer te hebben thuisgewerkt. Die grote toename geeft duidelijk aan dat er alvast een effect is op het gebied van telewerk en dat de oproep van de overheid wordt opgevolgd.
     
  • Ongeveer 10% geeft aan dat hij/zij naar eigen inschatting gisteren wel kon thuiswerken, maar dat de leidinggevende daar geen toestemming voor gaf.
     
  • Ruim driekwart van de gezinnen met kinderen geeft aan dat de kinderen dinsdag thuis werden opgevangen.
     
  • 3% had dinsdag geen andere oplossing dan de kroost naar de grootouders te brengen.

Het onderzoek zal de komende weken elke dinsdag herhaald worden. De methodiek van de bevraging zal, mee op basis van feedback van deelnemers, wat bijgeschaafd worden, bijvoorbeeld voor wat alleenwonende mensen betreft.

“Die herhaling geeft ons de mogelijkheid om op basis van bestaande en nieuwe wiskundige modellen betere projecties te maken”, legt gezondheidseconoom Philippe Beutels uit. “Het is ook bijzonder nuttig voor eventuele toekomstige golven van de epidemie: het koppelen van herhaalde metingen aan de evolutie van de epidemie de komende weken levert ons waardevolle ankerpunten op.”