Druk om naar de werkplek te gaan neemt toe

11 augustus 2020

Uit Grote Coronastudie blijkt dat opnieuw meer mensen (80%) geen hand of zoen meer geven aan niet-huisgenoten. 

De verstrengde maatregelen van eind juli laten zich ook voelen in de Grote Coronastudie: opnieuw meer mensen kiezen ervoor geen hand of zoen meer te geven aan niet-huisgenoten. Maar de druk om naar de werkplek af te zakken, neemt stilaan weer toe. Dat en veel meer blijkt uit de zeventiende golf van de bevraging.

Op dinsdag 11 augustus 2020 liep de zeventiende golf van de Grote Coronastudie, een initiatief van de Universiteit Antwerpen, met steun van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) geeft de bevraging een financieel duwtje in de rug. Zo’n 30 000 mensen vulden deze week de enquête in.

“Nog steeds een bijzonder mooi aantal, liefst 3000 meer dan aan het begin van de zomervakantie”, zegt Philippe Beutels (UAntwerpen). “Hét bewijs dat mensen nog steeds erg bezig zijn met het coronavirus. Met z’n allen trachten we de tweede coronagolf de kop in te drukken.” Sinds de start van de coronacrisis namen al meer dan 2,5 miljoen Belgen deel aan de Grote Coronastudie. Een eerste analyse van de resultaten levert opnieuw de nodige relevante vaststellingen op.

Meer aandacht voor social distancing, minder voor thuiswerk
Het aantal contacten dat volwassenen hebben, vertoont een dalende trend doorheen de tijd, vooral wat betreft de groep 18- tot 35-jarigen. Bij kinderen en jongeren zien we een stijging tegenover twee weken geleden, maar dat kan te verklaren zijn doordat de jongsten niet gebonden zijn aan de bubbelregel van vijf. “Opnieuw meer mensen (80%) kiezen ervoor geen hand of zoen meer te geven aan niet-huisgenoten”, weet Pierre Van Damme (UAntwerpen).

Sinds begin mei trekken stelselmatig meer mensen naar de werkplek, al zien we daar de laatste twee weken terug een kleine trendbreuk, met relatief meer thuiswerkers – het effect van de Antwerpse maatregelen. Wie toch naar de werkplek gaat – gelukkig meer dan vroeger onder goed beschermde omstandigheden – wil dat overwegend zelf graag, maar ook de druk van leidinggevenden en het hoger management neemt gestaag toe. “We mogen echter niet vergeten dat de werkplek een belangrijke schakel is in het overdragen van infecties. Dat blijkt ook uit de cijfers: ruwweg 40% van de tijdens de zomer positief geteste deelnemers denken op het werk besmet te zijn geraakt met COVID-19.” 

Contact tracing moet nog beter
“Een positieve evolutie is dat de tijd van diagnose met COVID-19 tot contact met een contact tracer korter lijkt te worden doorheen de tijd”, stelt Thomas Neyens (UHasselt) vast. “Een smartphoneapp kan de contactopsporing bovendien nog verbeteren. 70% van de bevraagden is alvast bereid zo’n app te gebruiken, dat is 10% meer dan tijdens de eerste weken van de coronacrisis. De voornaamste reden (69%) om het niet te willen gebruiken, blijft een gebrek aan vertrouwen naar anonimiteit.”

De Grote Coronastudie wordt om de twee weken georganiseerd. Op dinsdag 25 augustus kan ze dus opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat weer tussen 10 en 22 uur.

Neem zeker ook een kijkje op https://corona-studie.shinyapps.io/corona-studie/, een werkstuk van Jonas Crèvecoeur. Je vindt er een uitgebreid overzicht van de resultaten die deze studie tot nu heeft opgeleverd.