Ouderen maken zich toch nog zorgen om corona

Bijna helft deelnemers laatste Grote Coronastudie denkt vaker te zullen thuiswerken in de toekomst

Dinsdag 29 maart 2022

Corona domineert de nieuwsberichten niet langer, maar vooral oudere mensen maken zich toch nog zorgen over de pandemie. Dat blijkt uit de allerlaatste ronde van de Grote Coronastudie, die er na twee jaar en 46 edities mee ophoudt.

Dinsdag 29 maart stond de 46ste en allerlaatste golf van de Grote Coronastudie op de agenda. De grootschalige bevraging – een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) – liep sinds het uitbreken van de crisis in maart 2020. Alles samen werd de enquête meer dan drie miljoen keer ingevuld, een ongezien aantal.

“Na twee jaar is dit een goed moment om af te ronden”, vertelt sociaal wetenschapper Koen Pepermans (UAntwerpen). “Het invullen van de vragenlijst vergt altijd een inspanning van de respondenten. Het analysewerk kost natuurlijk ook heel wat tijd en financiële middelen. We hebben heel veel waardevolle data kunnen verzamelen: de komende tijd gaan we focussen op de verdere analyse van die gegevens.”

Aan de laatste ‘golf’ namen alweer 12 700 Belgen deel. Zij kregen onder meer vragen over (de toekomst van het) thuiswerk en de wereldwijde aanpak van de coronacrisis voorgeschoteld. De respondenten konden ook aangeven over welke maatschappelijke evoluties ze opgetogen of bezorgd zijn. De percentages en gemiddelden die vermeld worden zijn standaard herwogen voor steekproefrepresentativiteit tegenover de algemene Belgische bevolking naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en provincie.

Enkele resultaten:

  • Twee derde van de Belgen maakt zich het meest zorgen om de oorlog in Oekraïne. Ook de stijgende energieprijzen, de klimaatverandering en de stijgende ongelijkheid tussen arm en rijk baren zorgen. Slechts één op zeven stipt de aanslepende coronapandemie aan. Evoluties die de mensen een goed gevoel geven, zijn de toename van het alternatieve energiegebruik, de toename van de gezonde levensverwachting en meer samenwerking in Europa.​
  • Opvallend is dat respondenten die financieel sterk staan, zich vaker zorgen maken om de klimaatverandering en om de oorlog in Oekraïne. Wie het financieel moeilijker heeft, is eerder bezorgd om de stijgende energieprijzen en de ongelijkheid tussen arm en rijk. Er zijn ook leeftijdsverschillen: Oekraïne en corona baren oudere mensen het meeste zorgen, terwijl jongeren vaker wakker liggen van de klimaatverandering.
  • 27,3 procent meent dat alle Europese landen de coronapandemie even goed of slecht hebben aangepakt, terwijl 42,6% aangeeft hier eigenlijk geen idee van te hebben. Respondenten die wel landen zien die het beter deden, wijzen respectievelijk naar Zweden (9,3%), Denemarken (7%), Duitsland (5,1%) en Noorwegen (4,4%). 3,8% vindt dat België bij de betere leerlingen van de klas hoort.

  • Op wereldvlak menen de respondenten dat Nieuw-Zeeland de crisis beter heeft aangepakt. Singapore, Zuid-Korea en China deden het naar hun inschatting ongeveer even goed als ons land. De VS, India, Rusland en Brazilië hebben de crisis slechter aangepakt dan België.

  •  44% van de respondenten vermoedt dat ze in de toekomst (veel) vaker zullen thuiswerken in vergelijking met pre-corona. 33% denkt dat er zowat even vaak zal thuisgewerkt worden. 23% gaat er van uit (veel) minder te zullen thuiswerken.

  • Twee mensen op drie zijn (enigszins of zeer) tevreden met de kwaliteit en de efficiëntie van het geleverde thuiswerk. Het (gebrek aan) contact met de collega’s is het grootste pijnpunt: 33% is er ontevreden over. Een ruime meerderheid is ook tevreden over de kwaliteit en de efficiëntie van het door collega’s geleverde werk, en is tevreden over de samenwerking met en de beschikbaarheid van die collega’s.

Neem zeker ook een kijkje op https://corona-studie.shinyapps.io/corona-studie/, een werkstuk van Jonas Crèvecoeur (UHasselt). Je vindt er een uitgebreid overzicht van de resultaten en grafieken die de studie tot nu heeft opgeleverd. Meer nuances over de interpretatie van de resultaten, de studieopzet, en de opportuniteiten en beperkingen van deze studie vind je op https://covid-en-wetenschap.github.io/2021/04/grote-coronastudie-kadering.