Resultaten dertiende enquête

16 juni 2020

Eén op drie gebruikt minstens één coronasteunmaatregel

Deelnemers Grote Coronastudie schudden vaker handen, maar gaan nog niet massaal op café

Twee derde van de deelnemers van de Grote Coronastudie geeft aan geen gebruik te maken van de coronasteunmaatregelen van de overheid. En als we gecontacteerd moeten worden voor een contactopsporingsonderzoek, krijgen we liever telefoon van een huisarts dan van een anonieme contact tracer.

Dinsdag liep de dertiende golf van de Grote Coronastudie. Die bevraging is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, mee ondersteund door UHasselt, KU Leuven en de ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) geeft de bevraging een financieel duwtje in de rug.

“Ons land bevindt zich sinds kort in de staart van de eerste pandemische golf en het gewone leven heeft zich min of meer opnieuw op gang getrokken”, zeggen initiatiefnemers Philippe Beutels en Pierre Van Damme (UAntwerpen). “We zijn dan ook erg verheugd vast te stellen dat nog steeds 36 000 mensen even wat tijd vrij maakten om deel te nemen aan de bevraging.”

Gebruik van steunmaatregelen

Deze week peilden de wetenschappers onder meer naar het gebruik van het pakket aan coronasteunmaatregelen, in het leven geroepen door de verschillende overheden. Het gaat dan onder meer over coronaouderschapsverlof, de hinderpremie voor zelfstandigen en het systeem van tijdelijke werkloosheid.

 • 65% van de respondenten geeft aan dat er binnen het eigen huishouden geen gebruik gemaakt wordt van de steunmaatregelen, maar logischerwijs varieert dat afhankelijk van de hoofdactiviteit van de deelnemers. Bij de zelfstandigen maakt twee op de drie wel gebruik van een of meerdere maatregelen.
   
 • Eén werknemer op vier vroeg een premie voor tijdelijke werkloosheid aan.
   
 • Bij de werknemers en de werkzoekenden vroeg ongeveer één of zeven een tegemoetkoming voor water, gas en elektriciteit aan.
   
 • Van het coronaouderschapsverlof wordt (nog) niet massaal gebruik gemaakt: zowat 5% van de werknemers heeft het aangevraagd.
   
 • Een eerste analyse van de gegevens leverde ook andere interessante resultaten op:

  Op 8 juni heropende de horeca. Tijdens de vorige golf van de Grote Coronastudie gaf driekwart van de deelnemers aan voorlopig nog niet op café of restaurant te gaan. Dat cijfer wordt bevestigd: een minderheid van de deelnemers zegt reeds een horecazaak bezocht te hebben. Caféterrassen zijn het populairst, allicht mede door het goede weer: één op tien respondenten zegt tijdens de eerste week al meerdere terrasjes te hebben gedaan.

  Meer en meer mensen werken opnieuw op kantoor. Afstand houden, verluchten en handen wassen wordt in de overgrote meerderheid van de gevallen meestal of altijd gerespecteerd. Het volgen van vaste routes en zeker het dragen van een mondmasker gebeurt veel minder vaak.

  Veel mensen geven aan liever door een huisarts dan door een anonieme contact tracer te worden gecontacteerd. Dat geldt vooral voor ouderen en voor mensen die het financieel moeilijker hebben.

  Het aantal mensen dat handen en zoenen geeft aan anderen buiten het eigen huishouden, neemt duidelijk toe. Twee weken geleden zei 86% van de mensen met huisgenoten geen hand of zoen te hebben gegeven. Dat is nu nog maar 75%. Bij alleenwonenden daalde het percentage van 81 naar 71.

  De Grote Coronastudie wordt voortaan om de twee weken georganiseerd. Op dinsdag 30 juni kan ze dus opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat weer tussen 10 en 22 uur.