Mensen stellen doktersbezoek wel degelijk uit

7 april 2020

Tijdens de vierde golf van de coronastudie polste UAntwerpen onder meer naar andere gezondheidsproblemen 


Uit de vierde golf van de grote coronastudie blijkt wat artsen al vreesden: veel mensen die met niet COVID-19-gerelateerde gezondheidsproblemen kampen, zoeken daarvoor geen medische hulp. Ze willen bijvoorbeeld de dokters niet overbelasten of ze vrezen besmet te raken met het coronavirus.

Net zoals de voorbije weken konden de Belgen dinsdag opnieuw deelnemen aan de coronabevraging van de Universiteit Antwerpen. Ook de universiteiten van Hasselt en Leuven en de Franstalige ULB zetten mee hun schouders onder het initiatief. 225 000 mensen vulden de bevraging in. Dat zijn er minder dan de voorbije weken, toen telkens tussen de 345 000 en 560 000 deelnemers zich over de vragen bogen.

“Dat ligt allicht aan een combinatie van factoren”, legt prof. Philippe Beutels (UAntwerpen) uit. “Het is paasvakantie: er zitten dus minder mensen aan de computer. Het schitterende weer versterkt dat effect ongetwijfeld nog. Daarnaast begint er allicht ook een vorm van ‘coronamoeheid’ te spelen bij de bevolking. Maar 225 000 deelnemers blijft uiteraard nog steeds een gigantisch aantal, waarvoor we heel dankbaar zijn. We zitten na vier golven bijna aan één miljoen unieke deelnemers: dat is onvoorstelbaar. Dankzij al die deelnemers beschikken we over een schat aan informatie, die we ook delen met de adviesorganen van de overheid.”

Enkele vaststellingen

  • De coronacrisis sleept al enkele weken aan. Bij meer en meer mensen duikt het virus dan ook op in hun omgeving. 38% van de respondenten kent een familielid, vriend of directe collega die aan COVID-19 leed of lijdt. 12% van de deelnemers kent iemand die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, 5% kent minstens één persoon die de besmetting niet overleefde.
     
  • De overgrote meerderheid geeft al enkele weken geen handen of zoenen meer aan niet-huisgenoten. Dat getal ligt nog wat hoger bij mensen die huisgenoten hebben (95%) dan bij alleenwonenden (90%). Opvallend: 2,5% van de respondenten geeft aan op 7 april toch nog een hand of zoen gegeven te hebben aan een ‘externe’.
     
  • Artsen luidden de voorbije dagen de alarmbel: ze vermoeden dat mensen met andere gezondheidsproblemen geen medische hulp zoeken. Dat blijkt te kloppen volgens de data van de bevraging: 23% geeft aan graag een ander gezondheidsprobleem te willen laten bekijken, maar dat gegeven de omstandigheden toch niet te doen. Van die mensen meldt meer dan de helft (52%) dat ze momenteel niet terechtkunnen bij de arts, kinesist of tandarts voor hun gezondheidsprobleem. Ook vindt ruim 40% van hen dat ze beter de gezondheidswerkers niet belasten met zijn/haar probleem, en tenslotte geeft bijna een kwart aan (23%) dat ze hun vraag naar gezondheidszorg zelf ook liever uitstellen uit angst voor besmetting met het coronavirus. Deelnemers konden meerdere redenen opgeven.
     
  • Voor de eerste keer peilde de bevraging ook naar de mate van vertrouwen die de Belgen stellen in diverse groepen tijdens deze crisisperiode. Dat resulteert in een top drie van betrouwbaarheid:
  1. de wetenschappelijke experts
  2. dokters en andere zorgmedewerkers
  3. de overheden

Op dinsdag 14 april staat de vijfde golf van de grote coronastudie op de agenda. Meedoen kan dan opnieuw tussen 10 en 22 uur, en dat zowel in het Nederlands, het Frans, het Duits als het Engels.