Resultaten tiende enquête

Dinsdag 19 mei

"Later naar bed is leuk, maar vrienden missen domineert"

Grote Coronastudie UAntwerpen stelde deze week scherp op jonge kinderen

De Grote Coronastudie van UAntwerpen gaf het woord deze week aan de kinderen. De 6- tot 12-jarigen gaven massaal aan dat ze het leuk vinden om langer te slapen en later naar bed te gaan, maar ze missen nog massaler het contact met vrienden.

Dinsdag liep de tiende golf van de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Wetenschappers van de Antwerpse universiteit werken daarvoor samen met collega’s van de UHasselt, KU Leuven en de ULB. 71 500 Belgen maakten wat tijd vrij om de vragen te beantwoorden. Voor de eerste keer werd er ook een aparte kinderbevraging georganiseerd. 4600 kinderen tussen 6 en 12 jaar vulden die enquête geheel of gedeeltelijk in. Ook in de ‘gewone’ bevraging werden er vragen over de kinderen gesteld. Samengeteld levert dat gegevens op voor 13 078 kinderen tussen 6 en 12 jaar.

“Kinderen staan al enkele dagen centraal in de berichtgeving over de coronacrisis”, zegt prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Kinderen hopen dat de Veiligheidsraad in de verdere aanpassing van de maatregelen sterk met hen rekening zal houden. Nu de epidemie onder controle aan het geraken is en er reeds een aantal versoepelingen werden doorgevoerd, weerklinkt de vraag om meer aandacht te schenken aan het jonge volkje steeds luider.”

De bevraging leverde interessante inzichten op over de wijze waarop kinderen deze bevreemdende periode beleefden en nog beleven. Enkele interessante resultaten, waarbij rekening moet gehouden worden met het feit dat kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien, niet of bijna niet bereikt werden met deze enquête.

Wat vind je het leukst aan de lockdown?
Langer in bed blijven liggen (tot 40% bij de 12-jarigen) en ’s avonds later mogen opblijven (tot 45% bij de 11-jarigen) zijn voor veel kinderen de leukste aspecten aan de lockdown. In de hele leeftijdsgroep vindt meer dan 1 op 3 het ook fijn dat ze zich ’s morgens minder moeten haasten. De jongste kinderen vinden het ook fijn meer tijd te kunnen doorbrengen met de ouders (35% bij de 6-jarigen). 7% geeft aan niets leuks te vinden aan deze periode.

Wat was voor jou het minst leuke aan de coronacrisis?
Eén absolute uitschieter: niet kunnen spelen met vriend(inn)en. Dat gemis is groter bij kinderen die een tuin (82%) of een terras (76%) hebben, dan bij kinderen zonder tuin en terras (66%). Deelnemertjes konden ook een boodschap voor een vriend(in) ingeven. "Ik mis jou veel en ik wil heel graag kusjes en knuffels geven. En ik wil dat jullie gezond blijven”, klonk het dan bijvoorbeeld. Ongeveer de helft miste ook het kunnen uitvoeren van de hobby’s. Verveling wordt door 4 kinderen op 10 genoemd, zonder onderscheid.

In het algemeen stellen de onderzoekers vast dat kinderen die kleiner wonen, zonder tuin of terras, de lockdown negatiever ervaren. “Gegevens over kinderen die geen toegang hebben tot een terras of tuin, zijn beperkt. Maar we zien dat het aspect ‘ruimte’ een duidelijk effect heeft”, stelt prof. Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven). “Zij geven vaker aan zich niet gelukkig te voelen, ze rapporteren vaker ruzie en financiële problemen binnen het gezin, en zo meer. Het is moeilijk om deze kinderen te bereiken via hun ouders. We roepen daarom scholen op om de enquête in de klas in te vullen.”

'Ik zou Trump ontslaan'
De kinderen kregen op het einde van de bevraging ook de mogelijkheid een reactie achter te laten. Heel wat deelnemertjes maakten daar ook gebruik van. Dat leverde mooie quotes op, al dan niet met schrijffoutjes.

  • 'Iedereen naar school om de beurt voormiddag of namiddag of een paar dagen per week anders worden we dom.'
  • 'Nu zijn we kinderen maar later zijn wij de grote mensen. En als we zo door gaan zijn we domme mensen.'
  • 'Ik zou de stoute baas Trump ontslaan uit Amerieka en krijm geven op school voor de handen die blaasjes krijgen en rood worden. Ik wil iedereen willen helpen. En de dieren niet bang maken. En medikamentjes maken.'

Resultaten
Op https://corona-studie.shinyapps.io/corona-studie/, een werkstuk van Jonas Crèvecoeur (KU Leuven), wordt elke werkdag een nieuw resultaat uit de Grote Coronastudie toegelicht.

Volgende bevraging
De elfde golf van de enquête loopt dinsdag 26 mei van 10 tot 22 uur.