Meer dan één op vijf heeft na twee maanden nog symptomen

Resultaten: 9 november 2020

Uit analyse Grote Coronastudie wordt duidelijk dat virus nu heel dichtbij is voor veel mensen

Het coronavirus komt voor veel mensen dichtbij: 65% van de deelnemers van de Grote Coronastudie kent intussen in zijn of haar nabije omgeving iemand die ernstig ziek werd na een infectie. Van de mensen die twee of meer maanden geleden een infectie opliepen, vertoont 22,4% nog steeds symptomen.

Dinsdag stond golf 23 van de Grote Coronastudie op de agenda. Net geen 25 000 mensen namen deel. Dat zijn er bijna 2000 meer dan bij de vorige bevraging: de urgentie van de coronasituatie, met de start van de tweede lockdown, is daar ongetwijfeld niet vreemd aan. De grootschalige enquête is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven en ULB. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) zorgt voor een financieel duwtje.

De wetenschappers achter de bevraging bogen zich voor een eerste analyse over de enorme hoeveelheid data. Enkele relevante vaststellingen:

  • Het virus komt tijdens deze tweede golf voor veel mensen veel dichterbij. Bijna twee derde (65%) van de deelnemers geeft aan iemand te kennen in zijn of haar directe omgeving (naaste familie, vrienden, directe collega’s) die ernstig ziek werd door COVID-19, terwijl dat in de periode juni-september niet boven de 50% uitkwam. De meerderheid van de gekende besmette mensen hebben de ziekte thuis uitgeziekt. Ongeveer een op zes kent ook iemand die overleed aan de ziekte.

  • De bereidheid om zich te laten vaccineren stijgt opnieuw licht. 65+-ers zijn nog steeds het meest geneigd zich te laten vaccineren. Bij jongere mensen tussen 18 en 65 jaar zien de wetenschappers een iets grotere bereidheid tot vaccinatie wanneer de deelnemers iemand kennen die ernstig ziek geweest is.

  • 812 deelnemers aan de Grote Coronastudie liepen meer dan twee maanden geleden een infectie met het coronavirus op. 22,4% van deze mensen ervaart na twee maanden nog steeds symptomen. Algemene vermoeidheid wordt het vaakst gesignaleerd. Daarnaast gaat het om symptomen zoals kortademigheid, spierpijnen en concentratiestoornissen.

  • Bij de maatregelen schatten de deelnemers in dat het verplichte telewerk, de verlenging van de herfstvakantie en de afschaffing van de regel van vier het grootste effect zullen hebben. Tegelijkertijd vinden ze dat de beperkte aanwezigheid op begrafenissen, het sluiten van de horeca en cultuursector, de afschaffing van de regel van vier, en het verbod op groepssporten de hardste dobbers zijn om te verteren.