Vaccinatiebereidheid blijft groot

Bijna 60% deelnemers Grote Coronastudie liet coronacoupe de voorbije maanden groeien

9 februari 2021

Vooral vrouwen en oudere mensen trekken zo snel mogelijk naar de kapper als die op 13 februari weer de deuren opent. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van UAntwerpen. De bevraging leert ook dat het specifieke vaccin dat mensen zullen krijgen, een steeds belangrijkere rol speelt voor mensen met vaccinatietwijfels.

Dinsdag stond de 30ste golf van de Grote Coronastudie op de agenda. Opnieuw namen 20 200 mensen deel aan de grootschalige bevraging, een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Zoals steeds levert de analyse van de massale hoeveelheid data de nodige interessante vaststellingen op. De wetenschappers delen die informatie ook met de beleidsmakers.

Enkele interessante resultaten:

-         58% van de mensen liet de voorbije twee maanden de coronacoupe vrolijk groeien. Allicht niet onverwacht kozen meer vrouwen (73%) dan mannen (40%) voor die optie. 42% van de respondenten ondernam wel actie: de meesten namen hun haar zelf onder handen of lieten dat doen door een huisgenoot. 2% deed toch een beroep op een professionele kapper. 40% van alle deelnemers heeft al een kappersafspraak in de komende weken of probeert zo snel mogelijk een afspraak te maken, vooral mensen boven de 35 en vrouwen.

-         Voor veel studenten stond er vorige week een lesvrije week op het programma. 37,9% ontspande zich in de mate van het mogelijke in de thuisomgeving. 11,5% ging op vakantie (in eigen land), 7,7% werkte. Opvallend: 32,3% van de studenten geeft aan thuis te zijn gebleven, maar zich nauwelijks te hebben kunnen ontspannen.

-         Na een lange periode van verslechtering evolueerde het mentale welzijn in alle leeftijdscategorieën de voorbije twee weken opnieuw in de goede richting. Die positieve evolutie is het meest uitgesproken bij de studenten.

-         Kinderen onder 12 jaar moesten een keuze maken op het vlak van vrijetijdsactiviteiten: ze mogen tijdelijk maar één hobby uitoefenen. De binnensporten lijden het meest onder die verplichte keuze: normaal beoefent 44% van de kinderen een sport in zaal, 17% kiest daar nu voor. Ook dans/muziek/woord (van 30 naar 13%) en de jeugdbeweging (van 35 naar 18%) zien tijdelijk veel minder kinderen. Bij buitensporten is de impact minder ingrijpend: van 29 naar 18%.

-         De vaccinatiebereidheid blijft hoog onder de ruim 20 000 respondenten: 84% zegt zich waarschijnlijk of zeker te zullen laten vaccineren. In de laatste bevraging geeft de helft van de twijfelaars aan dat hun twijfels gerelateerd zijn aan het specifieke vaccin dat ze zouden krijgen.

-         De belangrijkste reden om zich te laten vaccineren is zelf niet ziek worden (79%), maar dit is sterk leeftijdsafhankelijk: veel belangrijker voor oud dan jong. Ook een rol kunnen spelen in de maatschappij en versoepelingen mogelijk te maken (75%), het beschermen van kwetsbaren in de eigen omgeving (66%) en zelf meer vrijheid krijgen (55%) zijn belangrijke redenen om een prikje te laten zetten.

Neem zeker ook een kijkje op https://corona-studie.shinyapps.io/corona-studie/, een werkstuk van Jonas Crèvecoeur. Je vindt er een uitgebreid overzicht van de resultaten en grafieken die de studie tot nu heeft opgeleverd.

De Grote Coronastudie wordt om de twee weken georganiseerd. De enquête kan op dinsdag 9 februari dus opnieuw in vier talen worden ingevuld, en dat weer tussen 10 en 22 uur.

www.corona-studie.be / www.etude-corona.be / www.corona-study.be / www.corona-befragung.be