Einde reisverbod komt voor twee mensen op drie te vroeg

Grote Coronastudie toont aan dat meningen over aanpassen van maatregelen voor gevaccineerde mensen, sterk verdeeld zijn

Op 20 april week kaartte de Grote Coronastudie onder meer de timing van de versoepelingen en het eventuele aanpassen van de maatregelen voor gevaccineerden aan. Mannen, 18- tot 35-jarigen en deelnemers met een moeilijke financiële situatie zeggen in het algemeen veel vaker dat versoepelingen te laat komen.

Dinsdag 20 april

Vorige dinsdag namen net geen 22 000 mensen deel aan de Grote Coronastudie, die reeds voor de 35ste keer aan het grote publiek werd voorgeschoteld. Het aantal deelnemers blijft zo al vele weken lang op een hoog plateau, om het in coronatermen te zeggen. De Grote Coronastudie is een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

De grootschalige bevraging levert een karrenvracht aan data op. “Die gegevens zijn alleen waardevol wanneer ze op de juiste manier geïnterpreteerd worden”, zegt prof. Thomas Neyens (KU Leuven). “We weten dat onze steekproef niet volledig representatief is voor de Belgische bevolking, maar via statistische correcties kunnen we toch heel zinvolle uitspraken doen.”

In deze bijdrage kaderen de wetenschappers de statistische interpretatie achter de Grote Coronastudie. Zoals steeds worden de enquêtes herwogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en provincie, tenzij anders vermeld. Wegingen worden gedaan voor heel België, maar de resultaten zijn wellicht nauwkeuriger voor Nederlandstalig België.

Voorbije dinsdag kregen de deelnemers onder meer vragen voorgeschoteld over de timing van de voorgestelde versoepelingen. Ook het eventueel sneller aanpassen van de maatregelen voor gevaccineerden kwam ter sprake. De eerste resultaten:

-          Mannen, 18- tot 35-jarigen en deelnemers met een moeilijke financiële situatie zeggen in het algemeen veel vaker dat versoepelingen te laat komen. Rond sommige thema’s zijn de meningen uitgesproken, rond andere onderwerpen (bijvoorbeeld de heropening van de niet-essentiële winkels) is dat veel minder het geval.

-          Herwogen percentages tonen dat ongeveer 66% van de bevolking het einde van het reisverbod (ingegaan op 19 april) als (veel) te vroeg beschouwt. De timing voor de heropening van de terrassen (gepland voor 8 mei) komt voor 34% van de bevolking (veel) te vroeg. 33% is dan weer van mening dat de heropening (veel) te laat komt.

-          Afhankelijk van hun profiel leggen de deelnemers aan de Grote Coronastudie de timing van de versoepelingen elders. Zo is de heropening van de niet-medische contactberoepen relatief belangrijker voor mensen die het financieel moeilijk hebben, evenals voor vrouwen, voor laagopgeleiden en voor alleenstaanden. Dat de avondklok vervangen wordt door een samenscholingsverbod, is dan weer belangrijker voor de deelnemers tussen 18 en 35 jaar, onder wie de studenten.

-          De wetenschappers peilden bij de respondenten ook naar hun houding tegenover eventuele vervroegde vrijheden voor gevaccineerden. Kort samengevat: 38% wil niet of absoluut niet dat er voor gevaccineerden eender welke vorm van aangepaste maatregelen zou gelden. 52% steunt minstens één versoepeling voor gevaccineerden. In de meeste gevallen betreft dit het toelaten van meer contacten binnenshuis.

-          In essentie gunnen mensen die nog langer op hun vaccin moeten wachten of die zich niet willen laten vaccineren, gevaccineerden die vrijheden niet. Dat betekent dat over het algemeen ouderen gunstiger kijken naar aangepaste maatregelen voor gevaccineerden. Hoe ouder men is, hoe groter de kans om zelf gevaccineerd te zijn of/en om te gaan met leeftijdsgenoten die gevaccineerd zijn.

-          78% van de gevaccineerden met één dosis en 63% van de gevaccineerden met twee dosissen geven aan de maatregelen nog even strikt te volgen als voor hun vaccinatie. Jongere gevaccineerden, lager opgeleide gevaccineerden en gevaccineerden uit centrumsteden geven vaker aan de maatregelen nu minder streng te volgen.

-          Van de gevaccineerden die aangeven de maatregelen nu minder strikt te volgen, suggereren de resultaten dat 60% dat binnenshuis doet, 14% in professionele situaties en 44% buiten met anderen (meerdere opties per respondent waren mogelijk). In 47% van deze gevallen zijn de mensen met wie losser wordt omgegaan, altijd of bijna altijd gevaccineerd.