Spanningen binnen gezin nemen toe

31 maart 2020

415 000 mensen namen deel aan derde golf grote coronastudie Universiteit Antwerpen

Uit de wekelijkse coronastudie van UAntwerpen blijkt onder meer dat 6% van de gezinnen nog een praktische regeling voor de paasvakantie moet uitwerken. De deelnemers geven ook aan dat er zich in de derde week van de ‘lockdown light’ wat meer spanningen met de gezinsleden aandienen.

Dinsdag liep de derde golf van de grote coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Tussen 10 en 22 uur kregen alle Belgen opnieuw de mogelijkheid de online bevraging in te vullen. Dat deden ze ook massaal: uiteindelijk stopte de teller bij 415 000 volledig ingevulde enquêtes. Vorige week namen 346 000 mensen deel. Die duidelijke stijging wijst er op dat de boodschap van de wetenschappers aangekomen is: zij hameren op het belang van wekelijkse deelname.

“Het is belangrijk dat de deelnemers de vragenlijst wekelijks invullen”, legt prof. Philippe Beutels uit. “De wetenschap heeft deze data echt nodig. We willen weten hoe de bevolking omgaat met de crisis, niet in het minst om de verdere evolutie van de epidemie te kunnen voorspellen, de ziekenhuizen te helpen inschatten wat er staat te gebeuren, en het welzijn van de bevolking op te volgen.”

Eerste vaststellingen

Om de resultaten grondig te analyseren is natuurlijk heel wat tijd nodig. Maar op enkele uren tijd distilleerden de onderzoekers alvast enkele vaststellingen uit de enorme hoeveelheid data:

 • 95% van de respondenten gaf de voorbije week geen hand of zoen aan niet-huisgenoten. Toch nog steeds meer dan 23 000 deelnemers deden dat wel.
   
 • Op 24 maart gaf 17% van de werkende deelnemers aan dat ze niet thuis werkten. 13% van de niet-thuiswerkenden zei dat voor hun gevoel te doen zonder voldoende voorzorgsmaatregelen. Op 31 maart werkte 18,5% van de werkende respondenten niet thuis. 83% van deze mensen signaleert dat het niet gaat omwille van de job. 14% van deze mensen zegt zonder voldoende voorzorgsmaatregelen te moeten werken.
   
 • De paasvakantie staat voor de deur. 6% heeft nog geen regeling voor de opvang van de kinderen. 80% houdt dezelfde regeling aan als de voorbije weken, 14% werkte een andere regeling uit.
   
 • In vergelijking met vorige week voelen meer mensen zich wat minder goed in hun vel zitten. Dit was vorige week vooral bij hooggeschoolden het geval, nu ook bij lager geschoolden.
   
 • In vergelijking met vorige week maken de deelnemers wat meer melding van spanningen binnen het gezin en de relatie. Dat is vooral het geval wat de verhouding met opgroeiende tieners (12 tot 18 jaar) betreft: vorige week rapporteerde 15% spanningen, deze week 27%.
   
 • Deze week wilden de onderzoekers ook te weten komen hoe de deelnemers denken over apps die zouden kunnen ingezet worden tijdens de coronacrisis. Een dergelijke app kan dan via gsm-signalen bijvoorbeeld doorgeven wanneer iemand in de buurt komt van een besmet persoon. Slechts de helft van de deelnemers zou een dergelijke app willen gebruiken. 80% van zij die dat niet zien zitten, hebben sterke bezorgdheden over privacy en gevoeligheid van gegevens.

Ook tijdens de paasvakantie loopt de enquête door. Op dinsdag 7 april rekenen de wetenschappers weer op ieders deelname. Meedoen kan trouwens zowel in het Nederlands, het Frans, het Duits als het Engels. Het onderzoek van UAntwerpen, met steun van de KU Leuven, UHasselt en de ULB, inspireert ook buitenlandse wetenschappers: onder meer in Luxemburg, Canada en Ierland staan soortgelijke bevragingen op stapel.