Grote bereidheid voor boosterprik bij 18-plussers, nog heel wat twijfel rond vaccinatie bij ouders van -12-jarigen

Meer dan de helft van de deelnemers Grote Coronastudie gebruikte een zelftest of heeft een gezinslid die een zelftest afnam.

Dinsdag 7 december 2021

​Al drie op vier deelnemers die ouder zijn dan 65 jaar kregen hun boosterprik, bij de andere deelnemers van 18 jaar of ouder is de bereidheid hoog. Bij de ouders van -12-jarigen leeft nog heel wat onzekerheid over de vaccinatie van hun kind(eren).

Dinsdag 7 december stond de 44ste ronde van de Grote Coronastudie – een initiatief van UAntwerpen, met medewerking van UHasselt, KU Leuven, ULB en een financieel duwtje van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) – op de agenda. Meer dan 18 000 Belgen maakten wat tijd vrij om de bevraging in te vullen. Zoals steeds zijn de resultaten herwogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en provincie.

Met de vierde golf en de omikronvariant is er heel wat aandacht voor de boosterprik. Bij de deelnemers van de enquête is er grote bereidheid om deze boosterprik te ontvangen. Bij deelnemers ouder dan 65 jaar kregen reeds drie op vier de boosterprik, in lijn met de cijfers voor België. In de leeftijdsgroep 36 tot 65 jaar kregen één op vier deelnemers een boosterprik. Zowel in deze leeftijdsgroep als bij de 18- tot 35-jarigen is de bereidheid groot. Als er toch wat meer twijfel is, dan is dat vooral bij deelnemers die aangeven dat het moeilijker is om de eindjes aan elkaar te knopen.

Vaccinatie kinderen

De Grote Coronastudie stelde net zoals in voorgaande golven de vraag aan ouders of hun (oudste) kind al gevaccineerd is indien het 12 jaar of ouder was. Meer dan 87% van deze jongeren hebben hun vaccinatie gekregen. Ouders waarvan het oudste kind jonger is dan 12 jaar kregen de vraag of ze hun oudste kind zouden laten vaccineren van zodra dit geadviseerd wordt door de Hoge Gezondheidsraad. Daarover leeft duidelijk meer onzekerheid: 43% van deze ouders zegt ‘zeker of waarschijnlijk wel’, terwijl meer dan 23% aangeeft hun kind ‘zeker niet’ te laten vaccineren. Let wel dat het hier om alle kinderen gaat onder de 12 jaar, ook zij die jonger dan 5 jaar zijn.


We zien in deze groep een opmerkelijke daling qua bereidheid ten opzichte van de vorige golf in september.


Zelftesten

De zelftesten zijn eveneens een belangrijk wapen in deze fase van de pandemie. Het geeft de kans om zelf actief en preventief een rol op te nemen. Zo goed als alle deelnemers waren op de hoogte van de zelftesten. Meer dan 56% van de deelnemers nam zelf een test of had een gezinslid dat er gebruik van maakte. Van de deelnemers die nog geen zelftest hebben gebruikt, gaf 61% aan dat ze ook nog geen symptomen hadden gehad die hen ertoe aanzetten om een zelftest te gebruiken. Bijna 58% gaf aan dat er nog geen nood was geweest zoals bijvoorbeeld een familiefeest of discotheekbezoek. Zo'n 21% van de deelnemers gaf aan de zelftesten te duur en/of te onbetrouwbaar te vinden.


De ervaring met de zelftest is bij heel wat deelnemers positief. Meer dan 75% vond het gebruik gemakkelijk en snel en meer dan de helft vond de handleiding duidelijk. Bijna één op vier vond het toch wel een onaangename ervaring.

De Grote Coronastudie polste ook naar de plannen voor de eindejaarsfeesten. Deelnemers zijn vaker van plan om met niet-huisgenoten te vieren in vergelijking met een jaar geleden. Uit de antwoorden in de categorie andere en de open vraag blijkt dat het bij velen toch in kleiner gezelschap zal zijn dan voor de pandemie.


De zelftesten spelen bij de helft van deelnemers geen rol bij de eindejaarsfeesten. Een op vijf deelnemers verwacht echter dat alle aanwezigen een zelftest zullen doen op de dag van het feest. Een kleinere groep zal zelf (5%) of samen met het gezin (7%) zelftesten doen zonder dit te verwachten of eisen van de andere aanwezigen. 16% kiest de categorie ‘andere’ en geeft aan dat er variërende situaties zijn en dat het gebruik van een zelftest in heel wat families of vriendenkringen toch een heikel punt is om aan te kaarten.

De volgende ronde van de bevraging staat in januari 2022 op de agenda.