Resultaten elfde enquête

26 mei 2020

Het gaat de goede richting uit met ons mentaal welzijn

Dinsdag namen 50 000 mensen deel aan elfde golf Grote Coronastudie UAntwerpen

Sinds de eerste versoepelingen begin mei gaat het de goede richting uit met het mentale welzijn van de Belgen, al is er een kleine maar groeiende groep met indicaties van psychische problemen. Deze en andere interessante vaststellingen komen naar voor uit de wekelijkse Grote Coronastudie.

Dinsdag 26 mei liep de elfde golf van de Grote Coronastudie van de Universiteit Antwerpen. Wetenschappers van de Antwerpse universiteit werken daarvoor samen met collega’s van de UHasselt, KU Leuven en de ULB, en kunnen rekenen op financiële steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Net geen 50 000 Belgen maakten ook deze dinsdag weer wat tijd vrij om de vragen te beantwoorden. Voor de tweede week op rij werd er ook een aparte kinderbevraging voor zes- tot twaalfjarigen georganiseerd.

Vorige week namen 70 000 mensen deel. De gestage daling is volgens de wetenschappers vrij logisch. “Stap voor stap pikken de mensen de draad van het – min of meer normale – leven weer op”, zeggen initiatiefnemers Philippe Beutels en Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Dat er dan toch nog steeds 50 000 mensen deelnemen, blijft geweldig. De bevraging blijft zo relevante info opleveren. Dank daarvoor!”

Zorgwerkers raken besmet op het werk
Een eerste analyse van de grote hoeveelheid data levert naar wekelijkse gewoonte de nodige interessante vaststellingen op:

 • Van de 303 respondenten uit de laatste drie bevragingen, die denken te weten waar ze hun bevestigde besmetting opliepen, wijzen er 178 naar de werkvloer als infectiebron. Een groot deel van hen (98/178) werkt in de zorgsector. Gezien het virus zich kon verspreiden in onze woonzorgcentra is dit wellicht weinig verbazend, maar het blijft een belangrijk werkpunt om in deze omgevingen het risico verder te reduceren. Ook het onderwijs (11), de industrie (9) en de handel (9) worden aangegeven als mogelijke werksituaties waar mensen vermoeden een besmetting te hebben opgelopen, maar die aantallen liggen beduidend lager.
   
 • De Grote Coronastudie polst al vele weken naar het mentale welzijn van de Belgen. Gemiddeld nam het mentale welzijn stelselmatig af tot begin mei. Na de eerste week van mei (en de eerste versoepelingen) gaat het de goede kant uit, maar de Belg zit nog steeds slechter in zijn vel dan in juni 2018, toen Sciensano in tempore non suspecto de grote Gezondheidsenquête organiseerde.
   
 • Belangrijk is wel dat er een kleine groep mensen is met duidelijke indicaties van psychische problemen. Hun aandeel steeg van 1,5% bij het begin van de lockdown tot 6% nu. “Het is belangrijk dat we hen niet uit het oog verliezen”, zegt Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven).


  Evolutie van het mentaal welbevinden doorheen de crisis 
   
 • 38 respondenten werden de voorbije 8 dagen bevestigd met een COVID-19-diagnose. Slechts 8 (21%) onder hen werden tot dinsdag gecontacteerd door een contact tracer, en dit gebeurde tussen de 3 en 12 dagen na het opkomen van hun symptomen.
   
 • De woonsituatie van kinderen heeft een duidelijke impact op de activiteiten die ze beoefenen. Ongeveer 20% van de kinderen zonder tuin of terras kan sporten, tegenover ongeveer 35% bij kinderen die minstens een terras hebben. Voor buiten spelen is de verhouding nog uitgesprokener: zowat 70% bij kinderen met een terras en/of tuin, tegenover ongeveer 45% bij kinderen zonder.

Resultaten
De twaalfde golf van de enquête loopt dinsdag 2 juni van 10 tot 22 uur. 

Volgende bevraging 
Elke werkdag wordt een nieuw resultaat uit de Grote Coronastudie toegelicht, een werkstuk van Jonas Crèvecoeur (KU Leuven).